“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Predici scrise

Cauta

       
29 rezultate
Frica de Domnul 4 vizualizari
Pace și Domnul să vă binecuvânteze În mesajul anterior, am discutat despre conceptul de a te naște din nou și despre importanța sămânței, care este sămânța lui Dumnezeu Am descoperit că această sămânță este, de fapt, Cuvântul În Cuvânt, am...
Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu cu gândul de a rămâne fideli învățăturilor Sale Este important să nu depășim limitele a ceea ce este scris în Scriptură Așa cum am citit în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 6: "Fraților, pentru voi am spus aceste...
Domnul ne-a îndemnat să trăim în curăție și să ne concentrăm pe dragoste Ne-am întrebat de ce este atât de important să avem dragoste Cuvântul Lui Dumnezeu, așa cum este scris în 1 Ioan, ne oferă răspunsuri Să deschidem și să citim În 1 Ioan...
S-a citit despre îndelungă răbdare, și am să citesc și eu un verset despre îndelungă răbdare din Luca S-a pus această întrebare: De ce trebuie să avem îndelungă răbdare Am chiar dat răspuns că trebuie să avem, pentru că și Domnul Isus a avut...
Să ne gândim puțin la conceptul de Împărăția lui Dumnezeu Deși pentru cei familiarizați cu Biblia și cu practicile spirituale termenul poate părea comun, pentru cei neinițiați, expresia Împărăția lui Dumnezeu poate suna neobișnuit Cuvântul...
Smerenia, supunerea 54 vizualizari
Să deschidem Sfânta Scriptură la Efeseni, capitolul 4, versetul 11-13 inclusiv "El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru...
Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Matei capitolul 5 și citim versetele de la 38 la 48 "Ați auzit că s-a zis, 'ochi pentru ochi și dinte pentru dinte' Dar Eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău Ci oricui te lovește peste obrazul drept,...
Aș vrea să vorbim despre planul lui Dumnezeu și despre interacțiunea dintre lucrarea lui Dumnezeu și om Ce responsabilități ne revin nouă, și ce responsabilități îi revin lui Dumnezeu în acest plan de mântuire pe care l-a făcut pentru noi Suntem...
Recent, Sandu m-a întrebat, "Cum să citesc Biblia ca să înțeleg" Este o întrebare foarte bună Îmi aduc aminte și despre propria mea experiență și, poate, vă veți regăsi și voi în ea Am fost învățați de-a lungul timpului cum să citim Biblia...
Lăcomia 119 vizualizari
Să ne îndreptăm atenția către Cuvântul lui Dumnezeu, deschizând la Epistola lui Iacov, capitolul 1, și să citim împreună versetele de la 12 la 15: "Ferice de cel ce rabdă ispita Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a...
Deschidem la Epistola către Galateni, la capitolul 5, și citim de la versetul 22, un verset bine cunoscut de noi toți Am subliniat cu alte ocazii importanța de a cunoaște acest verset pe de rost, pentru a cunoaște bine roada Duhului Dacă nu cunoaștem roada...
Un aspect important pe care aș dori să-l subliniez din ceea ce am discutat anterior este necesitatea de a avea gândul lui Hristos Domnul Isus a fost ispitit de diavolul, care i-a făcut o ofertă tentantă: "Îți voi da toate împărățiile pământului”, dar...
Cu ajutorul Domnului vom vorbi despre semnificația pe care Dumnezeu o atribuie Bisericii, văzută ca și Trupul lui Hristos Începem prin a explora cum Dumnezeu descrie relația Sa cu poporul Său, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament Începem...
Blândețea 134 vizualizari
Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Galateni 3, capitolul 5, unde mai avem câteva lucruri de învățat Zilele trecute, am citit despre faptele firii pământești și despre roada Duhului În faptele firii pământești am identificat mâniile, certurile,...
Deschidem în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 19 până la 21, unde citim: "Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele Căci oricine...
În cadrul tematicii Bisericii vom aborda un subiect mai dificil Vom discuta despre Trupul lui Hristos, adică Biserica, despre rolul acesteia și despre cine este Constructorul ei Ne vom îndrepta atenția către Evanghelia după Matei, capitolul 16, unde, începând...
Deșertăciunea gândurilor 125 vizualizari
Duhul Domnului ne îndeamnă să ne deschidem inimile și mințile către Cuvântul lui Dumnezeu Să ne îndreptăm atenția către Evanghelia după Matei, capitolul 16, unde vom citi versetele de la 21 la 23 În aceste versete, Domnul Isus își pregătește...
Nașterea din nou 122 vizualizari
Studiind cu atenție Sfânta Scriptură, putem observa că planul lui Dumnezeu nu s-a limitat doar la crearea unor ființe superioare îngerilor; El a intenționat să creeze o ființă care să aibă chipul și asemănarea Sa Conform Genezei 1:26-27, Dumnezeu a spus:...
În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 27, citim: "Vă las pacea, vă dau pacea Mea; nu v-o dau cum o dă lumea Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” Amin Acest verset ne vorbește despre un tip de pace pe care Domnul Isus o oferă,...
Să ne îndreptăm atenția către Cuvântul lui Dumnezeu, deschizând la Tit capitolul 2, unde vom citi începând cu versetul 11 până la versetul 13: "Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem...
29 rezultate

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Vizionări pagini site

hit counter

Copyright © 2024 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)