“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Articole Ghid căutare articole

Cauta

       
25 rezultate
Biserica azi 900 vizualizari
Tot mai multe persoane sunt dezamăgite de mersul creștinismului, al bisericilor de azi, majoritatea dintre ele fiind integrate în sistemul lumesc Astfel ne vedem a fi în imposibilitate de a fi într-o adunare care să fie cu adevărat Trupul lui...
Biserica lui Hristos este una din marile taine ale lui Dumnezeu (Taina aceasta este mare- vorbesc despre Hristos și Biserică Efeseni 5:32) Acest plan/proiect al Bisericii lui Hristos a fost făcut în veșnicii Chiar și domniile și stăpânirile din locurile...
Scriptura ne spune că, pentru a avea parte de acest nou început, pentru a putea fi eliberați de sub stăpânirea Diavolului, pentru a putea fi spălați de păcate și pentru a putea fi răscumpărați și strămutați în Împărăția Lui, Fiul lui Dumnezeu a...
Cuvântul Scripturii ne spune să umblăm după lucrurile din Împărăția lui Dumnezeu/de sus, nu după cele de pe pământ/de jos (Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de...
În lume lucrurile sunt în așa fel aranjate de către ”cineva”, încât pentru a ne putea descurca în această viață suntem ispitiți să ne folosim de lucruri nepotrivite Satan vine la noi așa cum a venit și la Domnul Isus și ne ispitește cu diverse...
Putem observa ușor că lumea seculară are un standard total diferit de standardul Împărăției lui Dumnezeu Încă de când suntem mici copii, pentru a ne atinge scopul pe care ni-l propunem, ne folosim într-o măsură mai mare sau mai mică de regula: „scopul...
Dumnezeu a creat Universul și a pus toate lucrurile într-o ordine perfectă, cu legile lor de funcționare Una din aceste legi este legea gravitației Datorită acestei legi, pământul nu se abate de la traiectoria lui nici la dreapta nici la stânga Soarele de...
În lume, omenirea se află în întunericul păcatului Nu este om care să facă binele Pentru că omul are înclinație spre rău, lumea seculară are legi care să ne facă posibilă conviețuirea Ele condamnă și pedepsesc faptele rele, însă n-au putere să...
Mulți am vrea să fim în Împărăția Sa, am vrea să fim mântuiți/să scăpăm de mânia viitoare, dar pe puțini interesează că acolo guvernează Legile lui Dumnezeu care sunt veșnice și neschimbătoare (Cuvântul Domnului rămâne în veac 1 Petru 1:25)...
Împărăția lui Dumnezeu este în primul rând o Împărăție spirituală fiind descrisă de Sfânta Scriptură ca un loc al neprihănirii, al păcii și al dragostei, fiind opusul Împărăției întunericului (Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi...
Împărăția lui Dumnezeu 267 vizualizari
O „Țară/o Împărăție cu străzi de aur” unde nu sunt lacrimi, nici durere, unde nu mai este moarte, poate atrage atenția multora dintre noi Credem că nu este om căruia să i se prezinte posibilitatea unei alte vieți mai bune și fără de moarte și să...
Îndelunga răbdare 264 vizualizari
Aceasta este una din „însușirile lui Dumnezeu” pe care El vrea să le întipărească în noi Această însușire cu care trebuie să ne îmbrăcăm, se obține la îndemnul Duhului, prin supunerea față de Cuvântul lui Hristos (Cine are poruncile Mele şi le...
Lucrarea Duhului Sfânt 245 vizualizari
Bunătatea, răbdarea, dragostea, trebuie să ia ființă în noi și sunt obținute prin păzirea Cuvântului lui Hristos sub călăuzirea Duhului (Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului 2 Corinteni 3:18) Cel ce a...
Haina de nuntă 299 vizualizari
Omul poate fi descris din două perspective: după exteriorul/fața lui, sau după caracterul/inima lui În prima situație este vorba de chipul exterior care poate fi cunoscut cu ochii fizici, iar în a doua situație este vorba de chipul interior/inima lui, care...
Planul lui Dumnezeu 306 vizualizari
Dumnezeu a plănuit înainte de întemeierea lumii, ca omul pe care-L va crea să fie asemenea Lui „Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său” (Geneza 1:26, 27) La căderea în păcat...
Tematica: Credința
Credința adevărată implică o încredere neclintită în Hristos, și în Cuvântul Lui (Cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine 1 Petru 2:6) „Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” (Romani 10:17) Trebuie să...
Cuvântul lui Hristos 300 vizualizari
Scriptura ne spune că suntem născuți din Cuvântul lui Hristos care este viu și lucrător (Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu Şi acesta este Cuvântul,...
Născut din nou 328 vizualizari
În învățătura Domnului Isus lepădarea de sine/supunerea voinței proprii marchează începutul uceniciei ca de altfel și nașterea din nou (Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze...
Jertfa de la cruce 288 vizualizari
Observăm că în zilele noastre există multă confuzie în privința rolului  jertfei lui Hristos Unii cred că este suficient doar să crezi în jertfa de la cruce, pentru mântuire fiind necesar doar ce a făcut Domnul Isus pe cruce, ca Mântuitor Iar...
Legământul cel nou 281 vizualizari
În tot mai multe adunări evanghelice se afirmă astăzi că această credință în jertfa de la cruce este partea mea în legământul pe care îl fac cu Domnul Este o lipsă generală de interes pentru a cunoaște conținutul/poruncile Noului Legământ Iar în...
25 rezultate

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Program adunare:
Duminica: ora 10 și 18:30, Miercuri: ora 18:30

DĂ CLICK ȘI POȚI ASCULTA LIVE PROGRAMUL ADUNĂRII

Dacă nu ai internet poți asculta la TELEFON astfel:

formează 031 227 75 68  și când auzi o voce tastează codul 831 453 987# și vei intra în audiție.

Copyright © 2022 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)