“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Transformați după chipul lui Hristos
Tip: Brosuri

Credem că cel mai important lucru din această viață scurtă pe care o trăim pe acest pământ este ca fiecare să cunoaștem cu exactitate planul lui Dumnezeu cu privire la omul care este cununa creațiunii Lui, să cunoaștem cu ce scop l-a creat Dumnezeu pe om.

Pentru a cunoaște ce lucruri sunt prevăzute în planul lui Dumnezeu, trebuie să cercetăm cu atenție ce scop a avut Dumnezeu când la creat pe om, apoi putem cerceta care este traseul pe care trebuie să-l parcurgem până ajungem la statura pentru care am fost creați.

Din citirea scripturii putem vedea că în planul Lui veșnic, Dumnezeu a avut în vedere nu doar crearea unor ființe superioare îngerilor, ci scopul Lui a fost să facă ființe care să fie o cunună a creației Lui, a făcut o ființă după chipul și asemănarea Lui și a singurului său Fiu, o ființă în care să se manifeste natura Lui.

El a hotărât să facă o ființă care să aibă natura Lui, care să fie după chipul și asemănarea Lui. A creat o ființă care să aibă însușirile Lui, a creat o ființă cu totul deosebită de tot ce a creat până atunci. (Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Geneza 1:26-27)

Putem afirma cu certitudine că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om a avut un scop total diferit de cel al îngerilor, care aveau statut de slujitori. Dumnezeu a hotărât să facă frați Domnului Isus, să populeze Împărăția Lui cu ființe care să fie asemenea Fiului Său. Pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât… să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Romani 8:28-29)

Avem suflet, duh, ne-a înzestrat cu capacitatea de a gândi, de a raționa, de a crede, de a face hotărâri, de a admira, de a iubi și de a alege. Aceasta este pentru că a hotărât mai dinainte în planul Său să fim asemenea Lui.

Însă El nu s-a rezumat doar la această asemănare. Dumnezeu ne-a creat și ne-a înzestrat cu aceste capacități pentru a le întrebuința și este responsabilitatea noastră să le punem în valoare, să lucrăm împreună cu El, pentru a ajunge la statura programată de El, respectiv la statura plinătății lui Hristos.

Planul lui Dumnezeu nu se rezumă doar la o mântuire ieftină, care stă doar în pocăință (dezbrăcarea de omul cel vechi) și în iertarea de păcate, ci prevede refacerea chipului lui Dumnezeu în noi (îmbrăcarea cu omul cel nou) și aducerea noastră la statura plinătății lui Hristos; acesta fiind unul din cele mai înalte lucruri la care omul poate aspira. (Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Efeseni 4:24)

Dacă primul om a fost înșelat de Satan și a căzut în neascultare, și acest păcat a trecut asupra tuturor, aceasta nu înseamnă că în planul lui Dumnezeu s-a strecurat o greșeală. Toate lucrurile s-au întâmplat așa cum a fost prevăzut în acest plan complex, făcut în veșnicii, pe care Dumnezeu la pus la punct cu mare atenție până în cele mai mici detalii.

Dumnezeu începe această lucrare de refacere a chipului lui Hristos în om în momentul nașterii din nou și are capacitatea și toată puterea să ne aducă la statura plinătății lui Hristos. (Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Filipeni 1:6)

Pentru a ilustra acest lucru ne putem gândi la construcția unui autoturism într-o uzină modernă robotizată, în care fabricantul are pe linia de fabricație un punct zero unde pune prima piesă și la finalul procesului de fabricație apare produsul finit, care este lucrat și finisat până la cel mai mic detaliu, (nu o să vedem nici o dată autoturisme nefinisate pe șosea pentru că fabricantul a uitat să le finiseze) așa este și la Dumnezeu, El începe această lucrare de refacere a chipului Lui în om până la cele mai mici detalii și El o și finalizează.

Dacă omul creat de Dumnezeu poate să finalizeze până la cele mai mici detalii, ceea ce începe, cu atât mai mult poate Dumnezeu. Dumnezeu are cea mai performantă uzină care ar putea exista vreodată, uzină în care lucrează împreună cu fiecare om care răspunde chemării Lui. El ne naște din nou și ne transformă pas cu pas după chipul Lui, până ajungem la statura la care am fost programați, la statura plinătății lui Hristos. (Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18)

Este un plan perfect, întocmit cu mare precizie, punct cu punct, fără să lipsească nici cel mai mic amănunt. El ce începe, duce la bun sfârșit. Ne naște din nou și ne primește în uzina (școala) Lui și lucrarea de prelucrare este o lucrare comună; El va fi mai marele nostru și va lucra cu noi ca muncitori în ascultare deplină. (Suntem lucrători împreună cu Dumnezeu 1 Corinteni 3:9)

În planul lui Dumnezeu este prevăzut ca Domnul Isus să aibă mai mulți frați, cu El, întâiul născut. Toate lucrurile care apar în viața noastră sunt prevăzute de Dumnezeu să lucreze la caracterul nostru până vom ajunge să ne asemănăm cu fratele mai mare. (Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani 8:28)

Dăi click aici pentru a citi în întregime broșura „Transformat după Chipul Său”.

2 răspunsuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Program adunare:
Duminica: ora 10 și 18:30, Miercuri: ora 18:30

DĂ CLICK ȘI POȚI ASCULTA LIVE PROGRAMUL ADUNĂRII

Dacă nu ai internet poți asculta la TELEFON astfel:

formează 031 227 75 68  și când auzi o voce tastează codul 831 453 987# și vei intra în audiție.

Copyright © 2022 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)