“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

În tot mai multe adunări evanghelice se afirmă astăzi că această credință în jertfa de la cruce este partea mea în legământul pe care îl fac cu Domnul. Este o lipsă generală de interes pentru a cunoaște conținutul/poruncile Noului Legământ.

Iar în ce privește împlinirea acestor porunci, nu sunt considerate ca fiind obligatorii pentru mântuire. 

În vechime, Dumnezeu a eliberat poporul din aspra robie a Egiptului apoi a încheiat cu ei un legământ prin care S-a angajat să îi ducă în țara Canaan.

Scriptura spune că Dumnezeu a dat prin Moise o carte a legământului (conținând condițiile Lui), pe care poporul trebuia să o accepte și să se oblige să o împlinească. (A luat cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul. Exod 24:7). Vezi Exod 24:3, 9;

Astăzi Dumnezeu încheie cu noi un legământ nou și pentru aceasta a dat prin Domnul Isus cartea Noului Legământ care este Evanghelia/Cuvântul lui Hristos. (Voi pune cuvintele Mele în gura Lui, şi El le va spune tot ce-i voi porunci Eu. Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele pe care le va spune El în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. Deuteronom 18:18, 19)

În acest Nou Legământ (Evrei 8:13) avem angajamentul din partea lui Dumnezeu că ne va duce în Împărăția Lui și ne va da viață veșnică, dar nu necondiționat. Angajamentul din partea noastră în acest legământ/contract trebuie să fie tot supunerea și împlinirea. Pentru a putea intra în acest legământ cu Domnul, și eu va trebui să spun: Voi face şi voi asculta tot ce a zis Domnul.

Dumnezeu ne promite să înceapă cu noi această lucrare de mântuire și să o ducă la bun sfârșit. (Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Filipeni 1:6)

El va face acest lucru numai dacă omul va accepta obligațiile ce îi revin, respectiv să intre în supunere și să păzească poruncile care îi sunt date. (Dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea. Ioan 8:51; Cine ascultă

cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică. Ioan 5:24) Așadar partea lui Dumnezeu în acest legământconstă în:

  • lucrarea lui Hristos de la cruce (în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Coloseni 1:14),
  • lucrarea Cuvântului Lui „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.” (1 Petru 1:23, 25); Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează… 1 Tesaloniceni 2:13) și
  • lucrarea Duhului Sfânt  (… prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul. Tit 3:5; prin sfinţirea lucrată de Duhul. 1 Petru 1:2)

Partea noastră în legământul încheiat cu Dumnezeu este:

  • credința în El care înseamnă, să mă încred în El, în lucrarea Lui și în Cuvântul Lui. (…cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine. 1 Petru 2:6; Le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit. Ioan 17:8; Pe când vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El. Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; Ioan 8:30, 31)
  • pocăința noastră care înseamnă, conștientizarea stării păcătoase, părere de rău și renunțare la viața din trecut. (… v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui. Coloseni 3:9)
  • lepădarea de sine, care înseamnă, să-L recunosc ca Stăpân cu autoritate deplină. Trebuie să-mi supun voia proprie, voii lui Hristos, să renunț să-mi mai guvernez eu viața. (… fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Ioan 6:38; Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze. Luca 9:23) Trebuie să accept ca învățăturile lui Hristos să mă conducă pas cu pas în fiecare zi. (…nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni 2:20)

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Program adunare:
Duminica: ora 10:00 și 18:30, Miercuri: ora 18:30

DĂ CLICK ȘI POȚI ASCULTA LIVE PROGRAMUL ADUNĂRII


Copyright ©  CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)