“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Atras de frumusețea caracterului lui Hristos 

Privind la căile Lui, la învățăturile Lui de fapt privim la frumusețea lui Hristos care este chipul lui Dumnezeu. Poruncile Lui trebuie să fie pentru noi o desfătare, pentru că-L reprezintă pe El. (Mă desfătez în poruncile Tale, căci le iubesc. Psalmi 119:47; Poruncile Tale sunt desfătarea mea. Psalmi 119:143) 

De aceea, zice Domnul Isus: „Cine Mă iubește, păzește poruncile Mele…”(Ioan 14:15) adică cine Mă iubește pe Mine, iubește și poruncile Mele și își găsește desfătarea în ele, pentru că poruncile Mele exprimă caracterul Meu, ele arată cum sunt Eu. 

Dumnezeu nu ne cheamă să-L apreciem doar pentru că ne oferă o Împărăție veșnică, cu străzi de aur, pentru că ne scapă de iad, deoarece acest lucru nu ne va determina să ne îndrăgostim de El și nici să dorim să-L urmăm ca să fim ca El. 

El ne cheamă nu numai să-L apreciem pentru ce a făcut pentru noi, ci ne cheamă să fim ca El. Ne cheamă să ne îndrăgostim de El și pentru aceasta ne descoperă frumusețea caracterului Lui care este desăvârșit. (După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii. Ioan 12:32) 

De aceea, în dragostea Lui față de cununa creației Sale, Dumnezeu se folosește de trimișii Săi să ne vorbească despre Domnul Isus, să ne arate care sunt trăsăturile de caracter ale inimii Lui. Se folosește de ucenicii Lui, ca aceștia să ne descrie chipul lui Dumnezeu, pentru a ne arăta frumusețea inimii Sale și pentru a ne atrage la El cu frumusețea Lui desăvârșită. 

Nimeni nu poate fi atras de frumusețea Lui dacă nu a auzit despre El și dacă nu-I vede trăsăturile inimii, dacă nu cunoaște căile Lui, felul Lui de a fi. (Și cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor. Romani 10:14; Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl. Ioan 6:44) 

Dacă am fost chemați doar la pocăință pentru a nu ajunge în iad și pentru a umbla pe străzi de aur, fără să ni se fi arătat frumusețea inimii Domnului, dacă nu ni s-a prezentat că scopul Lui este să avem trăsăturile Lui de caracter, trebuie să fim atenți fiindcă cei ce ne-au prezentat acest mesaj ne-au adus o evanghelie falsă, incompletă. 

Aceștia nu au fost trimiși de Dumnezeu. Dacă am primit o asemenea evanghelie am fost înșelați de Satan. 

Să recunoaștem cu sinceritate: Ce evanghelie ni s-a adus? Au fost oameni care ne-au propovăduit un singur mesaj, acela fiind că dacă nu ne pocăim vom avea parte de iadul cel veșnic? Ne-au învățat să-L apreciem, să-I fim mulțumitori doar pentru ce a făcut pentru noi la cruce? 

Sau au fost trimiși ai lui Dumnezeu care ne-au prezentat și frumusețea inimii Domnului? Am fost eu atras de trăsăturile Lui de caracter? S-a trezit în noi iubirea și ne-am dorit să avem aceleași trăsături frumoase cum sunt ale Lui? 

Dumnezeu ne atrage cu toată frumusețea Lui și va face să treacă pe dinaintea noastră toată frumusețea inimii Lui. Cum i-a arătat lui Moise frumusețea inimii Lui așa ne-o va arăta și nouă. (El va face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Lui. Exod 33:17) El face lucrul acesta pentru ca să ne îndrăgostim de trăsăturile inimii Lui, pentru ca să se trezească în noi iubirea. 

Dorința fierbinte a lui David (care trebuie să fie a fiecărui îndrăgostit de Domnul), era să locuiască toată viața lui în casa Domnului ca să privească frumusețea Domnului. (Un lucru cer de la Domnul, și-l doresc fierbinte: aș vrea să locuiesc toată viața mea în Casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului. Psalmi. 27:4) 

Dacă noi venim la Dumnezeu de frica iadului, nu am avut parte de strălucirea Evangheliei slavei lui Hristos care este chipul lui Dumnezeu. (Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:3-4) 

Dacă vom fi atrași de frumusețea trăsăturilor Domnului Isus, și le vom admira, atunci ni le vom dori și noi, acesta fiind punctul de început. (Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune?… Că sunt bolnavă de dragoste! Cântarea Cântărilor 5:8) 

Nimeni nu-L va putea admira și iubi din tot cugetul de frica pedepsei cu iadul cel veșnic, ci numai dacă este atras de strălucirea Domnului, de strălucirea Cuvântului Lui. Numai așa se declanșează dorința fierbinte de a fi ca El. Doar în felul acesta poate fi atins scopul pentru care am fost creați, acela de a fi ca Domnul Isus, Mirele nostru. 

Dacă nu am început de aici, dacă nu suntem atrași de frumusețea inimii Lui, dacă poruncile și căile Lui nu sunt desfătarea noastră, atunci viața nouă nu a început. (Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl. Ioan 6:44) 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Vizionări pagini site

hit counter

Copyright © 2024 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)