“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Omul are la dispoziție două oferte: frumusețea caracterului lui Hristos și a Împărăției lui Dumnezeu, care implică răstignirea firii pământești, și frumusețea împărăției întunericului, cu plăcerile de o clipă ale păcatului. 

Celor mai mulți când li se arată cum a trăit adevăratul Isus, sau mai bine zis, când li se arată frumusețea trăsăturilor inimii Lui, nu sunt atrași de aceste „modeste trăsături” și le resping ca pe ceva de disprețuit, nu sunt interesați să-și imprime în caracterul lor acest caracter modest și umilitor, de nebăgat în seamă. (Omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie şi nici nu le poate înțelege… 1 Corinteni 2:14) 

Starea omenirii

Cei mai mulți oameni rămân doar la o formă de evlavie, doar la ce a făcut Domnul la cruce pentru ei. Domnul Isus cheamă pe toți oamenii să trăiască cum a trăit El, dar oamenii disprețuiesc trăsăturile inimii Lui și nimeni nu le bagă în seamă. E mai ușor să alegi plăcerile de o clipă ale păcatului și să crezi ce ți se predică astăzi, că ele sunt iertate deplin la cruce. 

Să nu ne înșelăm, pentru că mare ne va fi dezamăgirea în ziua judecății, ziua mâniei lui Dumnezeu. (Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înădușă adevărul în nelegiuirea lor. Romani 1:18) 

Dacă de exemplu, trăim în păcatul mâniei, dacă mânia este pentru noi încă un mod de viață după zeci de ani de „pocăință” să înțelegem că nu am fost plini de admirație față de una din cele mai frumoase trăsături ale inimii Lui, respectiv față de blândețea și îndelunga răbdare a Domnului Isus. 

Necesitatea nașterii din nou 

Nașterea din nou este începutul lucrării de desăvârșire în răbdare. Dacă noi nu iubim cu toată inima, cu toată puterea această trăsătură de caracter a Domnului, lucrarea lui Dumnezeu de desăvârșire nu a început; nu am fost încă primiți ca ucenici în școala unde se învață răbdarea care a avut-o Hristos. 

Toate lucrurile trebuie să se facă noi, cele vechi trebuie să dispară. (Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17) 

De asemenea, dacă viața noastră este încă neschimbată în privința neprihănirii, dacă nu admirăm și nu iubim această frumoasă trăsătură de caracter a Domnului Isus, dacă nu suntem flămânzi și însetați să trăim în neprihănire cum a trăit El, lucrarea lui Dumnezeu de desăvârșire nu a început. 

Cuvântul Scripturii ne vorbește foarte clar: „Oricine este născut din Dumnezeu, nu trăiește în păcat, pentru că sămânța Lui rămâne în el; şi nu poate trăi în păcat, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu.” (1 Ioan 3:9-10) 

Un exemplu al ascultării 

Dacă nesocotim autoritățile care sunt de la Dumnezeu, dacă conducem mașina cu viteză ilegală… fără să ne pese de legea circulației, dacă vorbim de rău, atât pe dregători cât și pe alții… dacă trăim în poftele firii pământești, înseamnă că suntem încă în starea veche, în care păcatul este un mod de viață, nefiind încă născuți din Dumnezeu. (Oamenii aceștia, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile. Iuda 1:8) 

Cuvântul Scripturii este foarte limpede în această privință: „Oricine să fie supus stăpânirilor; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de El.” (Romani 13:1); „Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor şi lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.” (1 Ioan 2:16) 

Examinare

Este bine să ne cercetăm fiecare în lumina Cuvântului și să ne întrebăm ce naștere din nou am avut. Suntem atrași de frumusețea trăsăturilor Domnului Isus? Lucrăm conștient pentru a ne schimba după chipul lui Hristos? Se văd în viața noastră roadele lucrării Duhului?

Căutăm Împărăția neprihănirii, a păcii și a dragostei ca pe o comoară? Ne regăsim printre cei care au părăsit lucrurile din lume?

Te rugăm să fii sincer cu tine însuți, să te verifici în ce situație te afli în acest moment. De aceasta va depinde veșnicia ta!

Verifică-te: Ai făcut un legământ real de ucenicie, de ascultare deplină față de Hristos? Trăiești în neprihănire și ținta ta este să ajungi la înălțimea staturii plinătății lui Hristos? Ești supus autorităților rânduite de Dumnezeu? Eviți plata taxelor, iubești lucrurile din lume?

Ești pus de Dumnezeu cu adevărat în Trupul lui Hristos care este bine închegat și strâns legat, unde fiecare mădular își dă partea lui? Ești supus mai marilor bisericii? Sau ești într-o adunare cu programe religioase, unde fiecare face ce vrea?

Dacă încă nu ai căutat neprihănirea ca pe o comoară, începe de acum. Dacă ai înțeles care sunt trăsăturile de caracter ale Domnului, dorește să le ai și tu. Începe și trăiește în neprihănire cum a trăit El, învață răbdarea, blândețea, dragostea… de la Domnul Isus și vei găsi odihnă pentru sufletul tău.

Dacă te afli în situația că ai vorbirea în limbi, întreabă-te de unde o ai. De la Duhul Sfânt sau de la alt duh? Ai primit darul acesta pentru a-l folosi la creșterea și desăvârșirea celorlalți sau este numai pentru tine ca să te încredințeze că ești mântuit? Cercetează-te cu mare atenție pentru că este în joc veșnicia ta!

Biserica este Trupul lui Hristos, este școala care are în ea doar ucenici ai lui Hristos. În această școală, toți de la cel mai mic până la cel mai mare au ca țintă să ajungă desăvârșiți ca Învățătorul lor.

Ea a fost proiectată de Dumnezeu pentru creșterea și desăvârșirea sfinților, aceasta este menirea ei. (El a dat pe unii… păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, până vom ajunge toţi la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. Efeseni 4:11-13)

Dacă te afli într-o organizație care nu are ca scop ucenicia reală pentru a ne asemăna cu Hristos, caută o adunare curată, unde frații se îngrijesc unii de alții și care au ca țintă creșterea și desăvârșirea sfinților, ca să poți crește sănătos spre desăvârșire, pentru a ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos! (Urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. 2 Timotei 2:22)

Acesta este un articol extras din broșura Transformați după chipul lui Hristos – CuvântCurat.ro – Resurse Trezire Spirituală, accesibilă gratuit online în format .pdf.   

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Vizionări pagini site

hit counter

Copyright © 2024 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)