“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Cuvântul Scripturii ne spune să umblăm după lucrurile din Împărăția lui Dumnezeu/de sus, nu după cele de pe pământ/de jos. (Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni 3:1-2)

Însă ca să umbli după aceste lucruri de sus, condiția principală este să le cunoști. Cu tristețe observăm că, pentru mulți Împărăția lui Dumnezeu cât și lucrurile din Ea, rămân o taină și nu reușesc să le cunoască. (Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinteni 2:9)

Domnul Isus ne dă ca exemplu cetatea Ierusalimului, care nu a cunoscut lucrurile aduse de El, lucruri care puteau să-i dea pacea. (Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile, care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Luca 19:42) Prin această afirmație Domnul Isus ne atenționează la modul cel mai serios că mulți dintre noi vor fi în aceeași situație.

Lucrurile din Împărăția lui Dumnezeu le găsim în Scriptură sub denumirea de lucrurile de sus, lucrurile lui Dumnezeu/lucrurile Duhului. Aceste lucruri sunt o imagine fidelă a naturii Împărăției cât și a inimii lui Dumnezeu. Lucrurile Duhului sunt identice cu lucrurile lui Dumnezeu și le putem vedea privind la Roada Duhului, acestea fiind îndelunga răbdare, bunătatea, pacea, dragostea…

Aceste lucruri de sus, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi ca să umblăm în ele sunt o nebunie pentru omul natural/firesc; de aceea nu umblă după ele pentru că nu le înțelege. (Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui

Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie. 1 Corinteni 2:14; citește și Matei 13:19)

Nimeni nu va accepta să dea un lucru vechi cu care se descurcă în această viață, pe un lucru nou din Împărăție pe care nu-l înțelege și care îi va aduce “necazuri”; nu va da niciodată “tot ce are” pe un lucru căruia nu-i înțelege valoarea.

Dacă vom privi mai atent, vom observa că mulți dintre cei ce cred că-l cunosc pe Dumnezeu și cred că sunt “născuți de sus” folosesc în mod natutal “împotrivirea” (de la vorbe, până la justiție), cu care își rezolvă multe probleme în această lume, și nu văd rostul de ce ar trebui să renunțe la ea. Însă dacă vrem să avem îndelungă răbdare și să-l cunoaștem în mod real pe Dumnezeu, va trebui să renunțăm la împotrivire. Pentru cei ce încă nu au învățat să nu se împotrivească celor ce le fac rău, le putem spune din proprie experiență că numai așa vor ajunge în situația binecuvântată de a experimenta îndelunga răbdare, dar și de a fi preșul multora.

Mulți au auzit despre roada Duhului, dar puțini au experimentat umblarea după lucrurile Duhului. Nu vom cunoaște lucrurile de sus doar dacă auzim despre ele și vom încerca să le cunoaștem prin puterile noastre. Ele pot fi cunoscute numai dacă le experimentăm prin păzirea poruncilor lui Hristos. (Ținta poruncii este dragostea. 1 Timotei 1:5; Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. 2 Ioan 1:6)

Omul natural fuge de suferință, de umilință… dar acesta este drumul cunoașterii lui Dumnezeu. Să ne punem în situația de a fi angajatul unui patron care ne jignește, ne taie din salariu, ne silește să muncim mai mult… Ce am face? Am privi cu mare bucurie această ocazie de a cultiva în noi îndelunga răbdare? Sau am fi nemulțumiți și ne-am împotrivi ori de câte ori am avea ocazia, spunând la toți prin ce situații grele trecem. (Să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Iacov 1:2)

Dacă te va jigni cineva și îți vine să te mânii, ce vei face? Iei apă în gură ca să nu poți vorbi, cum ne învață azi unii? Sau nu te vei împotrivi, cum ne învață Domnul. Aceasta este soluția pentru a ajunge să cunosc îndelunga răbdare. (Dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut Lui. 1 Petru 2:20)

Dacă nu vom înțelege natura Împărăției la care suntem chemați, cu siguranță nu vom vinde tot ce avem, nu vom renunța la lucrurile vechi care ne asigură normalitatea vieții. Numai dacă vom iubi îndelunga răbdare care face parte din lucrurile de sus și dacă o vom căuta ca pe o comoară, numai atunci o vom cunoaște, numai așa vom ajunge să cunoaștem inima lui Dumnezeu. (Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu. Ioan 17:3; Să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Efeseni 4:24)

Dacă nu vom păzi porunca Domnului care ne spune să nu ne împotrivim celor ce ne fac rău, nu vom ajunge să experimentăm îndelunga răbdare, și cu atât mai puțin pacea, binecuvântarea, dragostea… (Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Matei 5:39)

Fără îndelungă răbdare nu vei putea să binecuvântezi pe cel ce te blestemă, nu poți să fii împăciuitor și nici să-i dai să mânânce vrășmașului tău. De asemenea nu-l vom cunoaște pe Dumnezeu care este plin de îndurare, încet la mânie, plin de bunătate. (Exod 34:6); “Domnul este îndelung răbdător.” (Psalmi 145:8)

Dacă încă nu am căutat și nu am umblat după aceste lucruri de sus, atunci putem să ne punem semne de întrebare dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, pentru că cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. ( Romani 8:6)

Nu putem vorbi de un început nou dacă nu am lepădat lucrurile vechi și nu iubim lucrurile noi din Împărăție. (Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Program adunare:
Duminica: ora 10 și 18:30, Miercuri: ora 18:30

DĂ CLICK ȘI POȚI ASCULTA LIVE PROGRAMUL ADUNĂRII

Dacă nu ai internet poți asculta la TELEFON astfel:

formează 031 227 75 68  și când auzi o voce tastează codul 831 453 987# și vei intra în audiție.

Copyright © 2022 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)