“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Dumnezeu a plănuit înainte de întemeierea lumii, ca omul pe care-L va crea să fie asemenea Lui. „Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său.” (Geneza 1:26, 27)

La căderea în păcat omul a pierdut chipul lui Dumnezeu. Însă în planul făcut de Dumnezeu din veșnicii a existat și un program de refacere a chipului Său în noi. (Iată-mă că vin! În sulul cărții este scris despre Mine. Psalmi 40:7)

„I-a hotărât… să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.” (Romani 8:29)

„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui.” (Efeseni 1:4)

De aceea Fiul Său a venit în lumea noastră ca să refacă ceea ce s-a pierdut în grădina Eden, să ne învețe și să ne ajute să reconstruim acest chip al Lui în așa fel încât să ajungem în final să fim asemenea Lui, ca să fim găsiți vrednici de Împărăția veșnică. (Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. Luca 13:24)

Scopul pentru care a venit Domnul Isus este să împlinească planul lui Dumnezeu, să salveze pe toți oamenii care vor să fie mântuiți. De aceea el lucrează cu noi prin cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt să refacă ce s-a pierdut. Când intrăm în școala Lui, El ne oferă toată asistența necesară în acest proces de restaurare.

Chipul lui Hristos în noi va fi salvarea noastră. (Hristos în voi, nădejdea slavei. Coloseni 1:27;  …până va lua chip Hristos în voi! Galateni 4:19)

Cei ce înțeleg acest plan și-l acceptă, vor participa și lucra împreună cu Dumnezeu la refacerea caracterului lor după tiparul ceresc. (Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus. Efeseni 2:10; …suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. 1 Corinteni 3:9)

Nu avem altă menire pe pământ, ci doar refacerea chipului lui Dumnezeu în noi, pentru a putea locui în eternitate cu sfinții, cu cei care sunt asemenea chipului Fiului Său, oameni din casa lui Dumnezeu. (Efeseni 2:19)

Planul lui Dumnezeu este să locuiască împreună cu cei care sunt pasionați să fie ca El, (plini de bunătate… ) cu cei care se îmbracă cu omul cel nou, făcut după chipul Lui. (Să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Efeseni 4:24;) Dar cum descrie Scriptura chipul lui Dumnezeu?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Program adunare:
Duminica: ora 10:00 și 18:30, Miercuri: ora 18:30

DĂ CLICK ȘI POȚI ASCULTA LIVE PROGRAMUL ADUNĂRII


Vizionări pagini site

hit counter

Copyright ©  CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)