“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Tabăra să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu Se abată de la tine

Poate până azi nu ai avut, dealtfel ca mulți alții nici o implicare în zidirea Bisericii unde ești membru și nu te-ai gândit că fiecare mădular este pus de Dumnezeu în trup ca să zidească, să fie de folos celorlalte mădulare. (Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.1 Corinteni 12:7)

Poate până azi nu ai avut, dealtfel ca mulți alții o înțelegere cu privire la curăția care trebuie sa fie în Biserica lui Hristos. Mulți cred că neghina poate locui împreună cu grâul în Biserica lui Hristos. Însă cuvântul Scripturii vorbește total diferit de această înțelegere eronată predicată astăzi de prorocii mincinoși.

”Deuteronom 23:14  Căci Domnul Dumnezeul tău, merge în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească şi să-ţi dea în mână pe vrăjmaşii tăi dinaintea ta; tabăra ta va trebui, deci, să fie Sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat, şi să nu Se abată de la tine.

Biserica este unul dintre cele mai însemnate lucruri în ochii lui Dumnezeu. Domnul Isus și-a dat viața pentru Biserică, ca s-o curățească și s-o prezinte înaintea lui Dumnezeu fără pată. Dacă suntem ușuratici și credem această minciună că păcatul poate fi tolerat în adunarea lui Hristos suntem departe de lucrarea lui Dumnezeu.

Ascultă acest mesaj care te va aduce mai aproape de adevărul lui Dumnezeu cu privire la ”Biserica” ca Templu al lui Dumnezeu și rolul nostru în zidirea acestuia, lucru nesocotit de cel mai mulți dintre noi.


Fie bărbaţi fie femei, să-i scoateţi afară din tabără; să-i scoateţi afară, ca să nu spurce tabăra în mijlocul căreia Îmi am Eu locuinţa. (Numeri 5:3)

Căci noi Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi…. clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos. Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. (1 Corinteni 3:9-13)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Vizionări pagini site

hit counter

Copyright © 2024 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)