“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Dumnezeu a creat Universul și a pus toate lucrurile într-o ordine perfectă, cu legile lor de funcționare. Una din aceste legi este legea gravitației. Datorită acestei legi, pământul nu se abate de la traiectoria lui nici la dreapta nici la stânga. Soarele de asemenea, are mersul lui în constelația universului. Toate s-au făcut prin Cuvântul lui Dumnezeu și urmează legile Lui perfecte. (Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului. Psalmi 33:6)

Tot așa stau lucrurile și în privința omului. Legile lui Dumnezeu după care trebuie să trăiască sunt perfecte, ele îl duc către ținta finală, la dragostea desăvârșită. (Ținta poruncii este dragostea. 1 Timotei 1:5) Singura opțiune este să accepte modul de ascultare impus de Dumnezeu și aceasta îi va asigura reușita. Orice abatere de la aceste legi perfecte ne vor face să greșim ținta. (Dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, şi dacă orice abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători… Evrei 2:2-3)

Modelul ascultării Domnul Isus a venit în lumea noastră să ne învețe prin exemplul personal cum se trăiește în Împărăție și să ne arate ce relație trebuie să fie între Dumnezeu și cei ce vor fi admiși în Împărăția de sus. A fost trimis de Tatăl să fie pentru noi un model. Un model în toate: în dragoste, în îndelungă răbdare, în blândețe, în smerenie… și în primul rând un model de ascultare. A fost ascultător în toate lucrurile, până la moarte. (S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. Filipeni 2:8; Plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Isaia 11:3)

Domnul Isus a renunțat la voia Lui/s-a lepădat de Sine și a luat chip de rob. (Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis. Ioan 5:30; S-a desbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob. Filipeni 2:7)

Când suntem chemați la mântuire, Domnul Isus ne cere să-I urmăm exemplul și să ne lepădăm de noi înșine cum a făcut-o El. (Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze. Luca 9:23; Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. 1 Ioan 2:6) Prin felul cum și-a trăit viața pe pământ ne arată calea care duce la desăvârșire. El a păzit Cuvântul înainte ca să ne spună nouă să-l păzim. (Dar îl cunosc şi păzesc Cuvântul Lui. Ioan 8:55) Putem observa acest lucru din modul cum a păzit legea Împărăției cu privire la judecată: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.” (Matei 7:1, 2)

Înainte să ne poruncească nouă, „să nu judecăm”, El a păzit această poruncă până la moarte. („Omule” i-a răspuns Isus „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?” Luca 12:14; Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Ioan 12:47) El a fost supus lui Dumnezeu și nu i-a judecat nici chiar pe cei care l-au omorât. (În smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Fapte 8:33; Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri… ci Se supunea dreptului Judecător. 1 Petru 2:23)

Pentru a se înțelege mai bine cum trebuie să trăim în Împărăția de sus, îi avem ca exemplu și pe îngerii Domnului. Când sunt puși în situația să păzească legea Împărăției cu privire la judecată și defăimare ei o împlinesc fără abatere. (Citește 2 Petru 2:11) Unul din ei este arhanghelul Mihail. El nu a îndrăznit să calce această lege a Împărăției. (Mihail, când se împotrivea diavolului… pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară. Iuda 1:9)

Mulți își vor scuza poate neascultarea zicând că este normal ca cei ce se află în prezența Domnului să aibă putere să asculte fără să se abată. Însă Scriptura ne mai dă ca exemplu de ascultare pe Noe și Avraam, aceștia fiind de data aceasta reprezentanți de-ai noștri, oameni supuși greșelilor ca și noi. Când au fost puși în situația să păzească porunca Domnului, ei nu au cârtit, nu au negociat, ci doar au împlinit exact așa cum li s-a poruncit. (Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Geneza 6:22; Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. Evrei 11:17)

Pentru a înțelege consecințele unei ascultări parțiale/pe jumătate, Scriptura ni-l dă ca exemplu pe Împăratul Saul care a păzit porunca lui Dumnezeu, dar nu în întregime. Când Dumnezeu i-a poruncit să nimicească cu desăvârșire tot ce aparținea poporului amalecit, Saul a ascultat, însă nu a păzit „tot” ce a poruncit Domnul. (Dar Saul şi poporul au cruţat pe Agag, şi oile cele mai bune… ; n-a vrut să le nimicească cu desvârşire. 1 Samuel 15:9)

La prima vedere și el a ascultat de Dumnezeu pentru că păzit o mare parte din ce i-a poruncit Dumnezeu. (Saul a răspuns lui Samuel: Am ascultat glasul Domnului, şi m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. 1 Samuel 15:20) Însă această ascultare parțială, de care Saul era încredințat că este ascultare, Dumnezeu o numește neascultare la fel de vinovată ca ghicirea. Iată ce credea și ce afirma Saul: „Am păzit cuvântul Domnului.” (1 Samuel 15:13) Se poate observa că răspunsul lui Dumnezeu este total diferit: „Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi nu păzeşte cuvintele Mele.” (1 Samuel 15:11)

Va trebui să înțelegem că nu suntem chemați să ascultăm de un Dumnezeu discreționar, ci ascultarea este esențială pentru a ne asigura salvarea noastră.

Așa cum pentru a se salva de potop, Noe a trebuit să construiască un chivot, tot așa și noi pentru salvarea noastră va trebui să lucrăm pentru a avea chipul lui Hristos în noi. (Simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi! Galateni 4:19; Hristos în voi, nădejdea slavei. Coloseni 1:27) Ca să se salveze, Noe a păzit tot ce i-a poruncit Dumnezeu. Tot așa și eu, ca să ia chip Hristos în mine va trebui să păzesc tot ce mi-a poruncit Domnul. (Pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune. Fapte 3:22)

Trebuie să păzim legea lui Hristos în totalitatea ei pentru că în ea găsim gândul lui Dumnezeu/imaginea chipului Său, chip care azi este văzut de așa puțini oameni și care nu poate fi văzut altfel. (Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el 1 Ioan 2:4; …ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:4)

Iată câteva dintre aceste porunci care arată felul Lui de a fi: „Orişicui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Matei 5:40; „Daţi, dar, Cezarului ce este al Cezarului.” (Luca 20:25); „Feriţi-vă să nu defăimaţi.” (Matei 18:10)

Întrebarea care se pune, este: Cum păzim aceste porunci? Cum a păzit Noe/ Avraam; făcând tot ce le-a poruncit Dumnezeu? Sau le păzim parțial, ca Saul?

Domnul vrea să lucreze cu orice om care se lasă modelat de El, așa cum a lucrat cu Noe/cu Avraam, și să-l aducă la nivelul la care să poată să spună că este vrednic să moștenească Împărăția lui Dumnezeu. (Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Filipeni 1:6; …până vom ajunge toţi… la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. Efeseni 4:13)

Pentru ca Duhul să lucreze la desăvârșirea caracterului nostru va trebui să trăim într-o ascultare deplină/ca robi față de Domnul și față de legile Lui. (V-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică. Romani 6:22)

Numai cel ce va fi în această poziție de ascultare deplină, de neclintit, ascultare ce l-a caracterizat pe Noe/sau pe Avraam și care este la polul opus (ne)”ascultării” lui Saul, acela va reuși să termine de construit „chivotul salvării”. Ne înșelăm amarnic dacă ne trăim viața într-o ascultare ca cea a lui Saul, motivând că toți suntem slabi și să credem că vom fi făcuți desăvârșiți la înviere pe baza jertfei lui Hristos.

Sângele lui Hristos a curs pentru iertarea păcatelor, însă desăvârșirea ființei noastre o face Duhul Sfânt; doar, dacă păzim Cuvântului Domnului. (Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui… prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18)

Să ne întrebăm: Poate lua chip Hristos în noi fără o ascultare deplină? (Copilaşii mei… simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi! Galateni 4:19)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Program adunare:
Duminica: ora 10 și 18:30, Miercuri: ora 18:30

DĂ CLICK ȘI POȚI ASCULTA LIVE PROGRAMUL ADUNĂRII

Dacă nu ai internet poți asculta la TELEFON astfel:

formează 031 227 75 68  și când auzi o voce tastează codul 831 453 987# și vei intra în audiție.

Copyright © 2022 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)