“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

În lume, omenirea se află în întunericul păcatului. Nu este om care să facă binele. Pentru că omul are înclinație spre rău, lumea seculară are legi care să ne facă posibilă conviețuirea. Ele condamnă și pedepsesc faptele rele, însă n-au putere să lucreze la desăvârșirea omului. La fel ne spune Scriptura și despre legea lui Moise, care a fost „adăugată” din pricina călcărilor de lege. (Pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Galateni 3:19)

Însă în Împărăția cerească lucrurile nu sunt tot ca în lume. Cei ce se află în Împărăția veșnică a lui Dumnezeu trăiesc în lumină și sunt desăvârșiți, fără păcat. Pentru a locui cu Dumnezeu în veșnicie, omul trebuie să se nască din nou și să ajungă la nivelul cerut de neprihănirea Împărăției/la chipul lui Dumnezeu. (Fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. Matei 5:48)

Pentru a ajunge la desăvârșirea cerută de Împărăția de sus, ne-a fost adusă legea Împărăției/legea lui Hristos care se adresează omului dinăuntru, pentru a ne schimba inima, această lege fiind mult superioară Legii lui Moise. (Nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. 1 Corinteni 9:21)

Atragem atenția să nu se confunde Legea Împărăției care este numită și Legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, cu Legea lui Moise (Romani 8:2). Legea este sfântă și dreaptă (Romani 7:12), însă nu putea să facă pe om desăvârșit. (…căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit. Evrei 7:19; În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare… nu poate niciodată …să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie. Evrei 10:1)

Legea Împărăției/Legea lui Hristos în care este inclusă legea morală a lui Moise, are ca țintă să ne facă să fim ca El/să ne însușim trăsăturile Sale. (Cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea. Romani 13:8; Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos. Galateni 6:2) Astfel, cel ce va împlini Legea lui Hristos, nu va desființa Legea lui Moise, ci o va întări. (Prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. Romani 3:31; Pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim …după îndemnurile Duhului. Romani 8:4)

Învățăturile/poruncile lui Hristos sunt o Școală a integrității, a păcii și a dragostei. Ele vor prinde viață în inima noastră în măsura în care ne vom lăsa conduși de Duhul Domnului și vom asculta de ele. (Îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu îndelungă răbdare. Coloseni 3:12)

Astfel, nu numai faptele exterioare, ci și gândurile noastre vor trebui subordonate legii lui Hristos. (Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Matei 28:20; Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10:5)

Duhul Sfânt folosește aceste învățături pentru a forma, în cel care se lasă călăuzit de El, un chip asemănător cu al lui Hristos. (Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui… prin Duhul. 2 Corinteni 3:18)

Una din aceste învățături/porunci ne spune să nu ne împotrivim celui ce ne face rău. Prin punerea ei în practică, va rodi în noi: pacea, îndelunga răbdare; o roadă a Duhului, o parte din chipul lui Dumnezeu. (Să nu vă împotriviţi…Matei 5:39)

Cei ce vor intra/se vor naște în Împărăția de sus sunt învățați și călăuziți de Duhul Sfânt, apoi sunt trecuți prin încercările credinței pentru a se întări și pentru a ajunge la desăvârșire. (Încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi. Iacov 1:3, 4)

Încercările prin care vom trece nu sunt mai mari decât puterea omenească și au ca scop să ajungem la biruință asupra întunericului, pentru a ne face vrednici de a locui împreună cu sfinții. (Cei ce vor fi găsiţi vrednici… Luca 20:35) Cercetare personală:

  • În ce Împărăție ne aflăm? În cea de sus, sau în cea de jos? Căror legi le acordăm întâietate? Am schimbat valorile lumii cu cele din Împărăția lui Dumnezeu?
  • Când ne aflăm în dificultate/conflict cu cineva, la legile cărei țări apelăm?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Program adunare:
Duminica: ora 10 și 18:30, Miercuri: ora 18:30

DĂ CLICK ȘI POȚI ASCULTA LIVE PROGRAMUL ADUNĂRII

Dacă nu ai internet poți asculta la TELEFON astfel:

formează 031 227 75 68  și când auzi o voce tastează codul 831 453 987# și vei intra în audiție.

Copyright © 2022 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)