“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Putem observa ușor că lumea seculară are un standard total diferit de standardul Împărăției lui Dumnezeu. Încă de când suntem mici copii, pentru a ne atinge scopul pe care ni-l propunem, ne folosim într-o măsură mai mare sau mai mică de regula: „scopul scuză mijloacele”. Astfel, pentru omul care se află într-o încurcătură, regula este să se folosească de: mânie, minciună, vicleșug, mită, copiat…

Însă lucrurile de sus, pregătite de Dumnezeu pentru ca să umblăm în ele sunt total diferite de lucrurile din lume, sunt lucruri care nu ajung la mintea omului mort spiritual. (Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinteni 2:9; Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni 3:1)

Dacă vom umbla după aceste lucruri ca după o comoară, atunci le vom găsi și ne vom bucura de ele, acum și în veșnicie. (Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Matei 6:33; Dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. Proverbe 2:4, 5)

Lucrurile de sus deși sunt atât de simple, sunt opuse lucrurilor pe care omul le caută; pentru mulți dintre noi acestea fiind o nebunie. (Omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie. 1 Corinteni 2:14)

Vom încerca în rândurile care urmează să detaliem câteva valori care se regăsesc în Împărăția lui Dumnezeu și care definesc natura ei. Sperăm să te lași atras de ele!

a. Neprihănire  – Este o Împărăție a neprihănirii

Una din lucrurile de sus/din marile valori ale Împărăției lui Dumnezeu este neprihănirea/sfințenia. (Sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile. Psalmi 93:5) Prin urmare putem vorbi de o lege a neprihănirii care guvernează în Împărăția cerurilor. (Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. 2 Petru 3:13)

Cei ce sunt flămânzi și însetați după valorile neprihănirii sunt primiți în această Împărăție. (Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire! Matei 5:6)

Definiția din dicționar pentru neprihănire: fără păcat, pur, imaculat, nepătat, curat. Vom enumera câteva din aceste valori care se regăsesc în Împărăție:

Cinstea/corectitudinea

În această Împărăție nimeni nu se bucură de nelegiuire, nu înșeală, nu folosește darurile/mita, nu umblă cu vicleșug, nu defăimează. (Oricine rămâne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte… nu L-a cunoscut. 1 Ioan 3:6)

Cei ce se află în Împărăție nu poftesc și nu își însușesc lucrurile celorlalți. Nu își însușesc și nu folosesc lucruri de la locul de muncă care nu le aparțin. Ex: Nu folosesc mașina sau lucrurile firmei pentru scop personal. (Să nu pofteşti nici un… lucru care este al aproapelui tău. Deuteronom 5:21) Nu au pe calculator softuri furate/piratate. Nu lucrează la negru, nu fură taxele de la Stat. (Tot pentru aceasta să plătiţi şi taxele. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu. Romani 13:6)

Când au de dat examene nu se folosesc de copiat/nu fură ce nu este a lor. Dacă au lucruri pe care le-au furat când erau în întuneric, vor renunța să le mai folosească, înapoindu-le și despăgubind acolo unde este posibil. (Să-şi mărturisească păcatul, şi să dea înapoi în întregime preţul lucrului câştigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat. Numeri 5:7)

Verificare: Ai lucruri de la serviciu, sau din altă parte pe care ți le-ai însușit și de care te folosești? Ai pe calculator softuri furate? Furi taxele prin munca la negru?

Ei „urăsc” și nu folosesc darurile/mita. Scriptura ne spune că cei ce practică mita au inima stricată. (Mita strică inima. Eclesiastul 7:7; …luau mită… şi călcau dreptatea. 1 Samuel 8:3; Cel ce urăşte mita va trăi. Proverbe 15:27)

Mita conform dicționarului: sumă de bani, sau obiecte primite, oferite sau promise unei persoane cu scopul de a o determina să-și încalce sarcinile de seviciu, sau să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu mai conștiincios.

Poate puțini dintre noi sunt într-o anumită poziție care le dă ocazie de a primi daruri/mită, dar cei mai mulți sunt în situația de a da. Mulți, pentru a-și rezolva problemele, sunt puși în situația de a folosi darurile/mita. Trebuie să înțelegem că, atunci când noi inițiem recompensarea unui serviciu deja plătit, fie public, fie privat, dăm celuilalt prilej de păcătuire, de cădere în păcat.

Pentru a ne strica inima, Satan ne aduce în viață multe prilejuri de felul acesta. (un exemplu fiind la spital, la doctor) Când suntem pe patul de spital și suntem în nevoie, dacă o vom determina pe asistentă să fie mai amabilă punându-i ceva în buzunar, atunci noi suntem cei care o ispitim, aducând prilejul de păcătuire. (Și se poate întâmpla ca acea asistentă să fie credincioasă!)

Prin darul nostru îi cerem să se ocupe mai mult de noi și va ajunge astfel să neglijeze pe cel care nu are să-i dea. Prin primirea acestor daruri ea își va strica inima și va nedreptăți pe cel ce nu are. (Să nu primeşti daruri; căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschişi şi sucesc hotărârile celor drepţi. Exod 23:8)

Prin gestul nostru, noi suntem cei care o provocăm să calce Cuvântul lui Dumnezeu/noi suntem cei ce îi stricăm inima.

Învățătura Împărăției ne avertizează la modul cel mai serios, arătând cât este de grav să ispitești sufletele și să le strici inima. (Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin! Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât. Luca 17:1, 2)

Pentru a înțelege gravitatea acestui păcăt, e bine să observăm că legile lumii seculare condamnă mai tare pe cel ce instigă la luare de mită, decât pe cel ce ia mită.

Cetățenii Împărăției trebuie să fie tot timpul în alertă pentru a nu fi printre cei ce aduc prilejul de păcătuire, pentru a nu face lucrarea celui rău. (Judecaţi să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru …un prilej de păcătuire. Romani 14:13)

Cei ce vor hotărî să păzească legea neprihănirii, vor fi prigoniți. Însă vor fi recompensați cu pacea și odihna de sus, pace care le certifică apartenența la Împărăție. (Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Matei 5:10; Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie. Isaia 32:17)

Inima curată

Cei ce aparțin Împărăției de sus nu își întinează inima cu lucruri murdare. Nu merg la sfatul celor răi, nu pun nimic rău înaintea ochilor lor, își acoperă ochii ca să nu vadă răul și își astupă urechile ca să nu audă cuvinte nepotrivite. (Isaia 33:15) Ei nu iubesc acele lucruri care hrănesc și trezesc poftele firii pământești și nu le folosesc; unele din ele fiind publicațiile lumii (reviste, cărți, ziare), radioul lumii și televizorul/internetul lumii. (Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. 1 Ioan 2:15; Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi. Psalmi 1:1)

În Împărăție/în Biserică, ei veghează să nu fie vreunul care să-și strice inima cu lucruri murdare și astfel să contamineze pe ceilalți. (Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată… Vegheaţi să nu fie între voi nimeni …lumesc. Evrei 12:15, 16)

Pentru aceasta vor veghea unii asupra altora ca fiecare dintre ei să aibă ochiul curat. Dacă apare o nevoie pentru cineva și este necesară folosirea internetului, vor urmări ca aceasta să se facă într-un mod controlat și filtrat, pentru a nu da posibilitate lui Satan să ne ispitească și să ne hrănească firea pământească/să ne trezească poftele. (Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoşilor. Psalmi 101:3; Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte. Psalmi 119:37; Nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele. Romani 13:14) Nu merg în locuri precum ar fi plajele de la mare, pentru a nu hrăni firea și pentru a nu-și întina ochii privind la cei desbrăcați și nici pentru a da altora prilej să păcătuiască (… îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială. 1 Timotei 2:9)

Sunt foarte atenți la pofta ochilor, pentru că ea afectează tot trupul. (Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Luca 11:34;

Făcusem un legământ cu ochii mei, şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra… Iov 31:1)

Ei își țin inima curată pentru că numai așa îl vor vedea pe Dumnezeu. (Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Matei 5:8) Pentru aceasta au scos dinaintea ochilor lor tot ceea ce-i face să cadă în păcat. (Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine. Matei 18:9)

Se feresc/fug de poftele firii pământești care fac rău sufletului. (Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul. 1 Petru 2:11; Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. 1 Ioan 2:16) Cercetare personală:

  • Cauți Împărăția păcii și a neprihănirii ca pe o comoară de mare preț?
  • Ești flămând și însetat după neprihănire, să fii imaculat, fără păcat?
  • Trăiești după legile care guvernează Împărăția lui Dumnezeu?

b. Pacea  – Este o Împărăție a păcii

Împărăţia paşnică a lui Hristos a fost adesea greşit înţeleasă, chiar de cei care spun că sunt credincioși. Foarte puțini sunt cei ce înțeleg, acceptă și trăiesc după acest standard de sus. (Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul” Isaia 2:4)

Definiția dicționarului pentru pace: Lipsă de tulburări, de conflicte, de vrajbă; armonie, împăciuire, înțelegere. A strica pacea = a ajunge la conflict cu cineva.

Mulți nu observă că Evanghelia Împărăției este de fapt Evanghelia păcii. Mulți nu văd că Domnul păcii a venit să aducă pe pământ pacea care guvernează în Împărăția cerească. (Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Luca 4:43; El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel, şi le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos. Fapte 10:36; Însuş Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. 2 Tesaloniceni 3:16)

Când Domnul Isus spune: „Să se facă voia lui Dumnezeu, precum în cer așa și pe pământ”; ne spune că pacea care este în cer va trebui să fie și pe pământ între cei ce aparțin Lui. (Slavă lui Dumnezeu… şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui. Luca 2:14; Pace în cer, şi slavă în locurile prea înalte! Luca 19:38)

Este extrem de important să înțelegem că legea păcii care guvernează în Împărăția cerească, guvernează și pe pământ între oamenii aparținători Împărăției. Toți cetățenii născuți din Dumnezeu trebuie să o păzească și prin urmare trebuie să nu învețe războiul, să trăiască într-o pace desăvârșită unii cu alții, să fie blânzi, ușor de înduplecat, să se binecuvânteze unii pe alții, să nu se vorbească de rău, să nu se mânie, să nu se certe, să nu se dușmănească, să nu se judece, să nu se împotrivească semenilor lor, să nu facă rău la nimeni.

Pentru a nu-și strica pacea din inimă cât și pacea Împărăției ei nu inițiază și nu intră în conflicte. Ei nu se judecă pentru a-și face dreptate. (Nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Isaia 2:4)

Când interacționează cu cetățeni ai împărăției întunericului pot apare situații conflictuale. Pentru rezolvarea problemelor apărute, ei vor aplica legea Împărăției de sus, care va avea întâietate în fața legii Țării de jos. Vor face tot ce ține de ei ca să nu se ajungă la conflict pentru a nu da prilej de tulburare/supărare. (Dacă este cu putinţă, pe cât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Romani 12:18) Urmăresc/ caută pacea care vine din umblarea după lucrurile de sus. (Umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Romani 8:5)

Când sunt nedreptățiți, pentru a-și păstra pacea de sus au o singură posibilitate: să se adreseze Stăpânului lor și apoi să se supună bucuroși deciziei Lui. Nu au la dispoziție poliția, instanțele judecătorești… așa cum au cetățenii celeilalte împărății. (Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. 1 Petru 2:23)

Această lege a păcii va aduce necazuri și suferință pentru cei ce intră în Împărăția lui Dumnezeu. La inițierea unui conflict din partea celor din lume, atitudinea de neîmpotrivire de care vor da dovadă le va aduce umilire; se va întâmpla să fie umiliți și batjocoriți chiar și de cei din casa lor. Pentru a nu-și strica pacea și odihna inimii la care au fost chemați, vor urma exemplul Domnului lor. (Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. 1 Petru 2:21; Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei 12:14)

Această pace le păzește inimile și gândurile în Hristos. Nu vor face nimic care să le tulbure inima, care să le strice pacea. (Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. Filipeni 4:7)

Singurele lucruri pe care le au la îndemână când sunt prigoniți sunt îndelunga răbdare și fuga. (Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Matei 10:23)

Pacea este un rezultat al atitudinii inimii, al trăirii în neprihănire, al renunțării la împotrivire, la mânie și la judecată și aceasta se obține prin păzirea învățăturilor lui Hristos. (Umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Romani 8:5; Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile, care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Luca 19:42)

Pentru a ajunge la odihna și liniștea din Împărăția lui Dumnezeu trebuie să punem în aplicare învățăturile Domnului Isus; câteva dintre acestea fiind: Nu judecați ca să nu fiți judecați, nu osândiți ca să nu fiți osândiți, dacă îți cere să mergi un km, mergi doi, celui ce-ți cere dă-i, nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine, dacă vrea să se judece cu tine să-ți ia haina, dă-i și cămașa, dacă te lovește peste obraz, întoarce-l și pe celălalt, celui ce îți ia cu sila… (Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie. Isaia 32:17; Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Ioan 14:27)

Chiar dacă suntem nevinovați, împotrivirea produce conflict/nu pace și poate da prilej celuilalt să se tulbure, să se mânie sau altfel spus, să păcătuiască. (Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru …un prilej de păcătuire. Romani 14:13; Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin! Luca 17:1)

Trebuie să fim atenți la orice situație conflictuală și să fim împăciuitori. Dacă noi suntem în pace trebuie să facem tot ce ține de noi ca și celălalt să fie în pace. (Dacă este cu putinţă, pe cât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Romani 12:18; Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi… fii ai lui Dumnezeu! Matei 5:9)

Domnul Isus ca reprezentant al Împărăției lui Dumnezeu a fost primul care a păzit această învățătură a neîmpotrivirii/a păstrării păcii la modul absolut și ne-a învățat și pe noi să trăim la fel ca El. (Dacă voieşte cineva să vină după Mine… să Mă urmeze. Luca 9:23; Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. 1 Ioan 2:6) Putem vedea acest lucru prin întâmplarea din Capernaum. Cu toate că nu era obligat să plătească darea, a făcut tot ce a ținut de El ca să evite conflictul/tulburarea pentru a nu da prilej de păcătuire pentru ceilalți. (Ce crezi, Simone? Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru I-a răspuns: „De la străini.” Şi Isus i-a zis: Aşadar, fiii sunt scutiţi. Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare… Matei 17:24-27)

Când a fost prins pentru a fi dat la moarte, El nu s-a împotrivit, nu a dezvoltat conflictul/tulburarea, lăsându-se dus ca un miel la măcelărie. (Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. Isaia 53:7)

Domnul a avut o inimă plină de pace, în odihnă, care nu s-a tulburat la apariția acelui conflict. Lipsa atitudinii de împotrivire ne arată cum trebuie să fie cetățenii Împărăției lui Hristos. (Prietene, ce ai venit să faci, fă! Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus, şi L-au prins. Matei 26:50)

La polul opus vedem tulburarea și mânia prezente în ucenicul său, Petru. El s-a împotrivit, a participat activ la conflictul apărut. Tulburarea care s-a manifestat în Petru sunt specifice naturii Împărăției întunericului. (Eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. Efeseni 2:3; „Cei răi n-au pace” zice Dumnezeul meu. Isaia 57:20)

Verificare: Dacă apare un conflict, poți spune: „Prietene, ce ai venit să faci, fă!”. Rămâi în pace ca Domnul Isus, sau te tulburi ca Petru? (Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. Filipeni 4:7)

c. Dragostea – Este o Împărăție a dragostei

Una din valorile fundamentale/din lucrurile care definesc Împărăția lui Dumnezeu este dragostea. (Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8; Încolo, fraţilor, desăvârşiţi-vă, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi. 2 Corinteni 13:11)

Mulți dintre noi nu înțeleg că fără „dragoste” nu vom ajunge la ținta propusă de a locui împreună cu Dumnezeu. Scriptura ne spune că nu vom intra în Împărăția dragostei dacă nu vom ajunge să-l cunoaștem pe Dumnezeu, care este dragoste, și fără să obținem în noi această însușire a Lui. (Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8) Dragostea este liantul care leagă între ei pe toți cetățenii Împărăției lui Dumnezeu.

Pentru a ajunge la acest standard, va trebui să ne însușim legea dragostei care guvernează în teritoriul Împărăției. (Dragostea nu caută folosul său… 1 Corinteni 13:5) Dragostea este altruistă, nu caută folosul său, ci al celorlalți. Dragostea de sus nu vine la întâmplare în inima noastră, ci este adusă de Duhul Sfânt prin păzirea învățăturilor lui Hristos. (Romani 5:5) Cine va urma această școală va avea în final ca rezultat dragostea de sus. (Ţinta poruncii este dragostea. 1 Timotei 1:5)

Între dragostea care vine de sus și dragostea firească este o distanța ca de la cer la pământ. Dragostea de sus este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. (1 Corinteni 13:4-8)

Pentru ca să putem învăța și experimenta această dragoste desăvârșită, Dumnezeu ne pune în Familia Lui care este Biserica/Trupul Lui. (Acum, deci, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. 1 Corinteni 12:18)

Aici se află Domnul Isus, care se îngrijește cu drag de noi. (Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica. Efeseni 5:29)

Biserica face parte din planul lui Dumnezeu pentru desăvârșirea sfinților. Este locul unde se învață și se practică dragostea de sus, unde pruncii, copii și tinerii învață de la cei mai mari să se îmbrace cu îndelungă răbdare, cu bunătate… să umble în sfințenie, învață să ierte, să iubească sau cu alte cuvinte, învață să umble după lucrurile de sus/după lucrurile Duhului. (…pentru desăvârşirea sfinţilor…

pentru zidirea trupului lui Hristos. Efeseni 4:12)

Aici învațăm să căutăm folosul celorlalți, să nu mai trăim pentru noi înșine. (Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 1 Corinteni 12:7; Nici unul nu trăiește pentru sine. Romani 14:7; Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 1 Corinteni 10:24)

Învățăm să fim strâns legați unii de alții și să ne purtăm sarcinile. (Tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei. Efeseni 4:16; Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Galateni 6:2)

În Biserică suntem învățați să iubim și pe cei din afara ei, chiar și pe cei care ne vor face rău. Când intrăm în contact cu cei din exteriorul Împărăției dragostei, trebuie să urmăm exemplul Domnului; să îi iubim pe vrăjmaşii noștri, să binecuvântăm pe cei ce ne blestemă, să facem bine celor ce ne urăsc, pentru că suntem fii ai Tatălui nostru care este în ceruri. (Matei 5:44)

Ca să obținem această dragoste, care la mintea omului firesc nu s-a urcat, se poate doar prin urmarea școlii în care sunt predate învățăturile Lui Hristos. Altfel, oricât ne-am chinui noi s-o obținem, aceasta nu se va întâmpla. La El este rețeta dragostei și cine o respectă va ajunge s-o obțină. (Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la început. 2 Ioan 1:6; Ţinta poruncii este dragostea. 1 Timotei 1:5)

Vom ajunge să avem dragoste față de semenii noștri dacă învățăm să păzim Cuvântul lui Hristos. (Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. 1 Ioan 5:2, 3; Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Matei 28:20)

Dragostea va fi turnată în inimile noastre în măsura în care la îndemnul Duhului Sfânt acceptăm și păzim învățăturile Domnului Isus. (Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Romani 5:5)

Pentru a înțelege mai bine acest lucru vom evidenția o situație cu care ne putem confrunta fiecare. Să presupunem că la succesiunea unei moșteniri, care poate fi un teren, o casă… un frate ne pretinde să-i dăm și din partea care ne revine.

Dacă aparținem lumii, pentru a-l refuza avem la îndemână soluțiile pe care le dă lumea. Acestea pot fi împotrivirea prin vorbe, prin forță, sau prin poliție, justiție…

Dar, dacă suntem cetățeni ai Împărăției va trebui să avem o altă poziție, va trebui să acționăm față de el după soluțiile pe care le dă legea Împărăției. Cerințele pentru cei ce fac parte din Împărăție sunt: să trăim în pace cu toți oamenii, să avem îndelungă răbdare, să fim plini de bunătate, să avem dragoste.

Primul lucru pe care trebuie să-l facem este ca atât cât ține de noi să nu-i dăm celuilalt prilej să păcătuiască, să facem tot ce putem pentru a nu-l provoca la mânie/tulburare. Pentru aceasta avem la îndemână porunca păcii. (Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi… fii ai lui Dumnezeu! Matei 5:9; Dacă este cu putinţă, atât cât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Romani 12:18) Pentru a rămâne în pacea lui Hristos, va trebui să nu ne împotrivim celui ce vrea să ne ia cu sila ceea ce ne aparține. (Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Matei 5:39; Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri… Luca 6:29)

Apoi va trebui să mai facem încă un lucru care pentru omul firesc este o nebunie. Pentru a-i turna cărbuni aprinși pe cap, va trebui să fim dispuși să îi dăm și „cămașa”, nu doar lucrul ce vrea să ni-l ia. Această învățătură care ne face să-i lăsăm în plus, nu ține de logica umană, ci vine de sus. (Dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine. Romani 12:20-21)

Dacă va vrea să ne ia o parte din terenul care ni se cuvine, noi să-i arătăm că suntem dispuși să-i dăm mai mult decât vrea el să ne ia. (Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Orişicui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Matei 5:41, 40)

Această atitudine de a fi gata să dăm mai mult atunci când ni se ia cu sila, nu este de natură umană, ea nu vine de la sine, ci numai prin păzirea legilor Împărăției de sus. Păzirea poruncilor lui Hristos dau dragostea desăvârșită care alungă frica și care ne dă deplină încredere în ziua judecății. (Dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. 2 Ioan 1:6; Dragostea este desăvârşită în noi, ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii. 1 Ioan 4:18)

d. Bucuria – Este o Împărăție a Bucuriei în Duhul Sfânt

Când suntem admiși la școala pe care visam să o urmăm sau când suntem angajați într-un post pe care ni-l doream mult, nu se poate să nu ne bucurăm.

Însă credem că nu poate fi bucurie mai mare, decât să știi că ai fost admis în Împărăția cerurilor, să știi că numele îți este scris în ceruri pentru a locui în eternitate împreună cu cei neprihăniți. (Să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Luca 10:20)

Este o mare bucurie să știi că ești admis în școala lui Hristos, că ești ales de Domnul ca să lucreze cu tine pentru a te desăvârși/pentru a te face asemenea Lui. (Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie săşi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi… Iacov 1:2-4)

Pentru mulți este de nesuportat să fii prigonit/batjocorit, dar pentru cei ce au ales Împărăția este o bucurie să știe că sunt învredniciți să fie prelucrați în școala suferinței. (Ei au plecat dinaintea Soborului, şi s-au bucurat că au fost învredniciţi să fie batjocoriţi, pentru Numele Lui. Fapte 5:41)

Tot așa, pentru cei mai mulți este o mare nenorocire să li se ia lucrurile care le-au agonisit, acest lucru ducând pe mulți în pragul depresiei, însă pentru cei care au optat pentru Împărăția lui Dumnezeu este un motiv de bucurie atunci când Domnul le dă ocazia să se elibereze de lucrurile de pe pământ. (… şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Evrei 10:34)

Față de bucuria pe care o dă lumea și care poate veni în urma unui câștig, în urma unei promovări, cei ce sunt în Împărăție se bucură când trec prin necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. (Aţi primit Cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. 1 Tesaloniceni 1:6; Mă bucur acum în suferinţele mele. Coloseni 1:24)

Când vom păzi Cuvântul păcii și al neprihănirii, atunci va veni prigonirea, dar și bucuria! (Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Matei 5:10; Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Proverbe 21:15)

Bucuria care vine de la Duhul Sfânt este lucrul pe care-l vom găsi în Împărăția veșnică și care va fi permanentă. (Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi! Isaia 35:10)

Bucuria este rezultatul/cununa păzirii Cuvântului/poruncilor lui Hristos. Bucuria este o cunună a roadei Duhului; bucuria că ești trecut prin încercări pentru a ajunge la îndelunga răbdare, bunătate, blândețe, dragoste… (Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea. Evrei 12:2)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Program adunare:
Duminica: ora 10 și 18:30, Miercuri: ora 18:30

DĂ CLICK ȘI POȚI ASCULTA LIVE PROGRAMUL ADUNĂRII

Dacă nu ai internet poți asculta la TELEFON astfel:

formează 031 227 75 68  și când auzi o voce tastează codul 831 453 987# și vei intra în audiție.

Copyright © 2022 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)