“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Satan s-a folosit pe tot parcursul istoriei de tot felul de șiretlicuri pentru a-l împiedica pe om să înțeleagă ce scop are Dumnezeu cu el. Acolo unde nu a putut să înșele omul cu indulgențele sau pomenile, a venit cu credința în jertfa de la cruce, a accentuat rolul ei arătând că este singura soluție prin care poți fi mântuit.

Pe baza aceleași îndoieli pe care a strecurat-o Evei cu întrebarea „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat?” folosindu-se de faptul că nu este om fără păcat, a lucrat și a strecurat îndoiala în mintea oamenilor încredințându-i că nu este posibil să ajungă la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. 

El a strecurat îndoiala în inima celor mai mulți înșelându-i că nu poate fi împlinită porunca Domnului care spune: „Fiți desăvârșiți”. (Voi fiţi, deci, desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Matei 5:48) 

A lucrat intens ca omul să nu înțeleagă scopul lui Dumnezeu, pentru ca acesta să nu înceapă viața de ucenic în școala lui Hristos. 

Temeinicia mântuirii doar prin iertarea păcateor 

Ar fi bine să ne întrebăm fiecare: Are această doctrină „a mântuirii care se rezumă doar la iertarea de păcate” un fundament biblic? 

Pentru a ne induce în eroare, Satan s-a folosit doar de o parte din adevărul Scripturii aducându-i omului doar o parte din Evanghelie, la fel cum s-a folosit acum două mii de ani, când L-a ispitit în pustiu pe Fiul lui Dumnezeu. Ne aduce astfel o parte din adevărul lui Dumnezeu pe care ni-l dă ca fiind singurul adevăr, încredințând că mântuirea omului se reduce la iertarea păcatelor. 

Satan lucrează intens să scoată din planul lui Dumnezeu lucrarea de creștere și desăvârșire a sfinților, înșelând omul că pentru mântuire nu este necesară desăvârșirea caracterului. 

I-a încredințat astfel pe oameni că, chiar dacă vor duce o viață sfântă și curată, desăvârșirea nu este posibilă (păcatul nu poate fi biruit). I-a înșelat că chiar dacă urmăresc sfințirea, aceasta le va asigura poate o răsplată însă nu-i va califica pentru Împărăție pentru că omul nu poate fi mântuit decât prin har, prin credința mentală, fără fapte. (Efeseni 2:8) 

Prin această învățătură falsă a desființat ucenicia și importanța școlii lui Hristos (a învățăturilor Lui), înșelând omul că acestea nu fac parte din planul de mântuire. Așa l-a adus pe om în situația să nu mai acorde importanță poruncilor lui Hristos și lucrării de sfințire a Duhului. (…prin sfințirea lucrată de Duhul. 1 Petru 1:2) 

Astfel, în acești 2000 de ani, a păcălit generații întregi că desăvârșirea nu este posibilă oferind omenirii învățătura că mântuirea constă în iertarea de păcate. 

Putem vedea cât de bine a reușit. Majoritatea celor care poartă astăzi numele de creștini se opresc la mântuirea fără costuri mari, la „doctrina iertării păcatelor”. 

Acest lucru este vizibil când privim la cei ce cred că sunt „născuți din nou” și care au o viață de credință falimentară. Aceștia recunosc că nu au biruință asupra păcatului, că nu au roada Duhului și totuși sunt convinși că vor avea parte de mântuire prin mila Domnului pentru că au crezut în jertfa de la cruce. 

Acesta este un articol extras din broșura Transformați după chipul lui Hristos – CuvântCurat.ro – Resurse Trezire Spirituală, accesibilă gratuit online în format .pdf. 

Mergi la următorul articol Marile organizații religioase – Imperiul lui Satan – CuvântCurat.ro – Articole Trezire Spirituală

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Vizionări pagini site

hit counter

Copyright © 2024 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)