“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

O „Țară/o Împărăție cu străzi de aur” unde nu sunt lacrimi, nici durere, unde nu mai este moarte, poate atrage atenția multora dintre noi. Credem că nu este om căruia să i se prezinte posibilitatea unei alte vieți mai bune și fără de moarte și să nu-și dorească o astfel de viață. (El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apocalipsa 21:4; Uliţa cetăţii era din aur curat. Apocalipsa 21:21)

Însă în această Împărăție, pe lângă „străzile de aur” mai există și lucruri de ordin spiritual, care sunt greu de înțeles și se urcă greu la mintea omului, care pentru cei mai mulți dintre semenii noștri sunt o nebunie. (Omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie. 1 Corinteni 2:14)

Aceste lucruri vor aduce o răsturnare de valori în viața noastră fiind incompatibile cu lucrurile pe care le cunoaștem din lume. Din aceste motive pentru mulți dintre noi „Împărăţia lui Dumnezeu” rămâne o taină. (Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu… 1 Corinteni 2:9)

Fiul lui Dumnezeu a spus să căutăm nu numai Împărăția lui Dumnezeu, ci și „neprihănirea Lui”, ceea ce înseamnă că Împărăția lui Dumnezeu este mult mai mult decât un loc de confort. (Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui. Matei 6:33)

Mulți dintre noi am dori să fim mântuiți, să avem parte de Rai, însă neprihănirea din această Împărăție are un nivel greu de atins; ne cere să renunțăm la multe lucruri care ne-au fost până acum un mod de viață.

Unul din lucrurile pe care le folosim adesea și la care va trebui să renunțăm este minciuna, fie mică, fie mare. Putem observa ușor că nu este om care să nu fi folosit minciuna niciodată. Ea este întrebuințată când întârziem la muncă, când ajungem acasă mai târziu, când vrem să ne angajăm, în comerț… Însă cei ce vor să renunțe la minciună, vor trebui să plătească prețul pierderii avantajelor pe care le aduce ea.

Încă un lucru după care am alergat toți este egoismul/iubirea de sine. De când ne naștem suntem direcționați doar spre noi, apoi tot episodul vieții este concentrat numai pe acest lucru. Însă trebuie să remarcăm că iubirea de sine nu se regăsește printre lucrurile din Împărăția lui Dumnezeu.

Sfânta Scriptură ne evidențiază câteva dintre valorile lumii care nu se regăsesc în această Împărăție: „… iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. (2 Timotei 3:2) „Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.” (1 Ioan 2:16)

Pentru a afla ce valori se găsesc în Împărăția lui Dumnezeu este important să nu ne luăm după mulțime/după tradiții, ci să facem o cercetare personală. Cine nu va fi atras de aceste valori și nu va înțelege că este chemat să trăiască în pacea și „neprihănirea lui Dumnezeu”, nu va reuși să cunoască tainele acestei Împărății.

Sunt multe întrebări pe care trebuie să ni le punem și la care nu vom putea găsi răspuns nicăieri în altă parte decât în Sfânta Scriptură. (Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile… Matei 22:29) Va trebui nu doar s-o citim, ci să o studiem în smerenie pentru a găsi aceste răspunsuri. Iată câteva din aceste întrebări:

  1. Cine se află în această Împărăție și ce trăsături au cei ce aparțin Ei?
  2. Care sunt valorile Împărăției de sus? (Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut… aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu… 1 Corinteni 2:9)
  3. Știm că orice venire pe lume are la bază o sămânță din care se naște noua viață. În această sămânță se află informațiile genetice necesare noii vieți. Scriptura ne spune că nașterea în Împărăția de sus are la bază tot o sămânță din care va încolți noua viață. (Oricine este născut din Dumnezeu… sămânţa Lui rămâne în el. 1 Ioan 3:9) Te-ai întrebat ce informații genetice se regăsesc în sămânța lui Dumnezeu? A cui chip se află în sămânța din care ne naștem din nou? Cum arată acest chip?
  4. Te-ai gândit că această Împărăţie are legi privitoare la noul mod de viaţă? Poți să intri/să te naști din nou în această Împărăţie fără să le cunoști și fără să închei un contract/legământ prin care să te angajezi că le vei respecta? (Vezi: Exod 24:3-8)
  5. Care sunt criteriile după care Dumnezeu alege pe cei puțini, din cei mulți chemați? (Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi. Matei 22:14)
  6. Este necesar să ajungem în timpul vieții la înălţimea staturii lui Hristos/la desăvârșirea caracterului nostru? (Nimic întinat nu va intra în ea. Apocalipsa 21:27)

În paginile care urmează vom încerca să-ți oferim un răspuns la aceste întrebări, care sperăm să trezească în tine o dorință în a cunoaște tainele acestei Împărății și un foc în a-L cunoaște pe Dumnezeu, așa cum este El. (Viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat. Ioan 17:3)

Scriptura ne relatează că Dumnezeu a avut un plan în care a prevăzut crearea unor ființe care să aibă trăsăturile Sale/să aibă chipul și asemănarea Sa. (Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Geneza 1:27)

Scopul creației a fost ca omul să trăiască în comuniune cu Dumnezeu, după legile care guvernează în Împărăția Sa. Însă omul s-a lăsat înșelat de Satan și prin urmare s-a despărțit de Dumnezeu pierzând asemănarea/chipul Său. (Voi eraţi morţi în păcatele… Efeseni 2:1)

Cuvântul ne arată că încă înainte să întemeieze lumea, Dumnezeu a avut în vedere posibilitatea căderii și a avut pregătită o soluție pentru restaurarea și desăvârșirea omului. (În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană. Efeseni 1:4) Astfel, Dumnezeu a făcut posibil ca omul să se poată naște din nou, din Dumnezeu și să crească pentru a se asemăna din nou cu El. (Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. 1 Ioan 3:2)

Însă cum s-au confruntat Adam și Eva cu șiretenia lui Satan, așa se vor confrunta și cei ce vor să ajungă în Raiul lui Dumnezeu. Cum i-a înșelat pe primii oameni, subminând autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, tot așa va veni și la noi folosind aceeași medodă. (Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Geneza 3:1)

În prezent, una din marile bătălii ale lui Satan este ca omul să nu se ridice din „moartea spirituală” în care se află. El face tot ce-i stă în putință ca să nu ajungem la nașterea din nou, acesta fiind momentul în care își pierde dreptul asupra noastră. (Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Ioan 3:7)

Scopul lui este ca să rămânem la o credință (moartă) a minții, să nu înțelegem că suntem chemați să trăim în pacea și neprihănirea din Împărăție. (Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine Cel rău şi răpeşte ce a fost semănat. Matei 13:19) Așa cum a procedat și la ispitirea Domnului, vine și la noi folosind doar anumite texte din Scriptură (Matei 4:6). Astfel, pentru a anihila orice preocupare care ține de asemănarea noastră cu Domnul, Satan vine prin slujitorii lui să ne înșele învățându-ne că pentru mântuire este suficientă credința în jertfa Domnului nefiind nevoie și de faptele credinței/efortul nostru.

Pentru aceasta, acești învățători aduc în evidență doar anumite texte din Cuvânt, cum ar fi: „Căci prin har sunteți mântuiți.” (Efeseni 2:8). Ei nu vor evidenția niciodată texte care să arate că este nevoie și de efortul nostru. (Urmăriţi pacea și sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei 12:14; Cine zice: Îl cunosc şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el.” 1 Ioan 2:4)

Dacă privim la realitatea din jurul nostru constatăm că Satan a înșelat pe mulți cu această învățătură. Se poate observa că cei ce s-au lăsat înșelați au redus Scriptura doar la câteva versete, unul din ele fiind: „Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:9). Însă cei ce au primit această învățătură vor trebui să spere că la înviere Dumnezeu va avea o formulă specială pentru a le curăța „cumva” caracterul de toate năravurile cu care pleacă de pe pământ: de mânie, de răutate, de defăimare… (vezi doctrinele desăvârșirii de după moarte: a purgatoriului, a vămilor, în mia de ani…)

Este adevărat că pentru cei ce se vor încrede în El și vor crede în jertfa Lui, lucrarea de la cruce face posibilă iertarea păcatelor și răscumpărarea. (Coloseni 1:13, 14) Însă pentru a ne aduce la asemănarea cu El, Domnul nu lucrează singur, ci împreună cu faptele credinței noastre făcute în ascultare față de învățăturile Lui. (În Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici… n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează. Galateni 5:6) Lucrarea de la cruce nu ne va folosi dacă vom avea o credință moartă. (… tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă. Iacov 2:26)

Cuvântul Scripturii ne avertizează că dacă auzim mesajul Evangheliei și nu vom flămânzi și înseta după neprihănirea Împărăției, atunci Dumnezeu ne va da o lucrare de rătăcire ca să credem o minciună. (Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. 2 Tesaloniceni 2:10)

Scriptura ne spune că dacă nu ne vom ține de cuvintele Domnului Isus, atunci ne vom contamina cu boala cercetărilor fără rost care ne va duce la pierzare. (Dacă… nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului Isus… are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte… ale oamenilor… lipsiți de adevăr. 1 Timotei 6:3)

Dacă privim la mulțimea grupărilor religioase (fiecare declarând că deține adevărul) putem observa ușor cât de mulți merg pe această cale a susținerii unor învățături specifice grupării lor și care duc doar la certuri de partide. Dacă nu vom cerceta Scriptura pentru a ne trăi viața în neprihănirea Împărăției după legea lui Hristos și ne vom rezuma doar la a studia și la a susține „anumite învățături” cum ar fi: vorbirea în limbi, privitoare la revenirea Domnului, importanța numelui lui „Yehova”, importanța păzirii Legii, a unei zile… atunci diavolul a câștigat bătălia.

Mulți s-au lăsat astfel înșelați că adevărata viață duhovnicească este să fii preocupat cu susținerea învățăturii grupării de care aparții sau a diverselor teorii existente. Cine are ochi, va vedea că aceste învățături au de fapt ca scop să ne țină departe de adevărata chemare, aceea de a trăi în pacea și neprihănirea Împărăției.

Pentru a nu ne lăsa înșelați de Satan, fiecare om care-L caută pe Dumnezeu trebuie să înțeleagă că este chemat nu să susțină o teorie, ci să se nască din nou și să crească pentru a fi asemenea Lui! (Fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. Matei 5:48) Dacă vom fi sinceri va trebui să recunoaștem că știm puține lucruri în privința aceasta. Mulți dintre noi când se gândesc la această asemănare cu Dumnezeu, rămân la partea exterioară care se poate vedea cu ochii. Este adevărat că Dumnezeu ne este descoperit și în acest sens, dar când vorbim despre asemănarea Lui cu omul, aceste cunoștințe nu ne vor ajuta prea mult.

Însă există o parte interioară în care ne putem asemăna cu Dumnezeu și care poate fi cunoscută de om, însă nebăgată în seamă de cei mai mulți. Această parte este inima lui Dumnezeu/felul Lui de a fi. Va trebui să înțelegem că nu vom putea ajunge să ne asemănăm cu El/să fim ca El dacă nu vom fi interesați să-L cunoaștem, dacă nu vom fi interesați să știm care sunt căile Sale/trăsăturile Lui, și fără să ne dorim să avem o inimă asemănătoare cu a Lui. (Arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte… Exod 33:13)

Iată cum descrie Scriptura inima/Chipul lui Dumnezeu: „Domnul, Dumnezeu este plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie.” (Exod 34:6; „Domnul este îndelung răbdător.” (Psalmi 145:8) „Toate căile Lui Sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate; El este drept şi curat.” (Deuteronom 32:4) „Dumnezeu este dragoste.” (1 Ioan 4:16)

Astfel, pentru a ajunge să ne asemănăm cu El va trebui să îndrăgim felul Lui de a fi, să fim atrași de frumusețea caracterului Său. (Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl. Ioan 6:44) Apoi va trebui să lepădăm lucrurile ce până acum ne-au fost valori și va trebui să-L urmăm/să-L imităm ca un copil pe părintele lui în tot ce face. Așa cum un prunc începe să se deprindă cu lucrurile noi din viață învățând și copiind pe părinții săi, același lucru se va întâmpla și cu cel ce se naște din Dumnezeu. El ne va fi Tată și va lucra cu noi pentru a ne imprima însușirile Lui.

Numai dacă ne vom lăsa prelucrați de El, inima noastră se va asemăna tot mai mult cu inima Lui, așa cum găsim scris despre David că era om după inima lui

Dumnezeu. (Am găsit pe David… om după inima Mea. Fapte 13:22)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Program adunare:
Duminica: ora 10 și 18:30, Miercuri: ora 18:30

DĂ CLICK ȘI POȚI ASCULTA LIVE PROGRAMUL ADUNĂRII

Dacă nu ai internet poți asculta la TELEFON astfel:

formează 031 227 75 68  și când auzi o voce tastează codul 831 453 987# și vei intra în audiție.

Copyright © 2022 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)