“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Omul poate fi descris din două perspective: după exteriorul/fața lui, sau după caracterul/inima lui. În prima situație este vorba de chipul exterior care poate fi cunoscut cu ochii fizici, iar în a doua situație este vorba de chipul interior/inima lui, care poate fi cunoscut cu ochii minții, după felul lui de a fi, după caracterul lui.

În ceea ce privește descrierea chipului lui Dumnezeu, El nu poate fi descris după chipul care izbește privirea, ci doar după caracterul/inima Lui (1 Samuel 13:14).

Când Moise a vrut să-L cunoască, nu a cerut să-I vadă cu privirea aspectul exterior, ci i-a cerut să-i arate felul Lui de a fi. (Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte… Exod 33:13)

Prin urmare Dumnezeu i-a descoperit însușirile sau caracterul Lui. (Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: ,,Domnul, este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie. Exod 34:6); „Domnul este îndelung răbdător” (Psalmi 145:8)

Cuvântul Scripturii Îl mai descrie astfel: „El este Stânca; Căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.” (Deuteronom 32:4) „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:16)

Atunci când Dumnezeu ne spune că trebuie să ia ființă chipul Său în noi, El de fapt ne spune că trebuie să fie întipărite în noi însușirile Lui/caracterul Său.

El lucrează la refacerea chipului Lui în noi, și ne cârmuiește prin Duhul Sfânt ca să ne îmbrace cu însușirile Lui/lucrurile de sus. Aceste însușiri cu care trebuie să ne îmbrăcăm sunt haina de nuntă, pe care dacă nu o avem vom fi aruncați în întunericul de afară. (Prietene, i-a zis El, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Matei 22:12)

Trebuie să ne dezbrăcăm de omul cel vechi cu faptele lui și să ne îmbrăcăm cu omul nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu. (Să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Efeseni 4:24)

Noua îmbrăcăminte are în țesătura ei bunătatea, răbdarea, blândețea, dragostea, îndurarea… (Îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Dar mai presus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Col 3:12, 14) 

Această îmbrăcăminte nouă este îmbrăcămintea inimii care mă face asemănător cu Domnul Isus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Vizionări pagini site

hit counter

Copyright © 2024 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)