“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Astăzi putem vedea mulțimi de oameni care spun că în urmă cu zeci de ani au fost „născuți din nou” și cărora nici prin gând nu le trece că trebuie să ajungă la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. 

Această gravă înșelare care îi va costa viața, se întâmplă pentru că planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru ei s-a limitat doar la o formă de evlavie și la iertarea păcatelor. 

S-au lăsat înșelați de Satan că viața de creştin „născut din nou” este caracterizată de cădere, pocăință, mărturisire și iarăși cădere în același păcat sau păcate și așa va fi până în clipa morții. Și aceasta se întâmplă pentru că suntem învățați că nu este posibil ca păcatul să fie biruit și la sfârșit ni se va atribui neprihănirea Domnului Isus. Mulți se roagă lui Dumnezeu pentru a birui un anumit păcat sau mai multe păcate (defăimarea, mânia, vorbele goale…), iar a doua sau a treia zi, constată că sunt din nou biruiți de ele. Pentru că în viața lor de creştin nu au biruință asupra păcatului (mâniei, lăcomiei…), nu pot să creadă că ar fi posibil să trăiască o viață asemănătoare cu a Domnului Isus, care să-i ducă la desăvârșirea caracterului lor. 

Statutul omului religios 

Astfel au ajuns la concluzia că aceasta este adevărata viață a creștinului „născut din nou” care, în cele din urmă, va ajunge în cer, dar nu pe baza a ceea ce a trăit el pe pământ, ci pe baza vieții desăvârșite a Mântuitorului care este trecută în contul său. 

Acesta este statutul omului religios, care a predicat, a învățat, a vorbit în limbi, a prorocit, a făcut minuni, a păzit o zi, dar nu a crezut că Dumnezeu îi cere să trăiască o viață de ascultare deplină și de transformare după chipul Domnului. Însă la sfârșitul vieții va avea o surpriză grozavă. (Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege. Matei 7:22-23) 

Vedem falimentul major la mulțimi de creștini care cred că sunt „născuți din nou” însă atunci când sunt pe patul de moarte, pe ultima sută de metri, aleargă la singura opțiune oferită de Satan, la mila Domnului pentru „iertarea de păcate”. Îi vedem pe mulți cum sunt chinuiți de gândul că nu au trăit în pace cu semenii lor, cu frații lor de credință și îi caută ca să-și ceară iertare de la ei. 

Falimentul acestei Evanghelii incomplete care se limitează doar la iertarea de păcate, îi obligă să-și scormonească mintea pentru a căuta păcate care au mai rămas în viața lor, pentru a-și cere iertare Domnului pentru ele, sperând în harul și mila Lui. Aceasta se întâmplă pentru că nu au crezut și nici nu au lucrat pentru a ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. 

Însă, trebuie să le amintim că „doctrina ispășirii” oferită de Satan, „a mântuirii care constă doar în iertarea de păcate” are cu ea frica pedepsei, pentru că Scripturile ne cer să fim biruitori asupra păcatului. (Veghează şi întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții. Apocalipsa 3:2) 

Cine n-a lucrat ca să ajungă la înălțimea staturii lui Hristos va avea această frică până va închide ochii. Cine va accepta această ofertă mincinoasă, nu poate să aibă încredere deplină în ziua judecății. 

Necesitatea desăvârșirii 

Doar când ajungem la înălțimea staturii lui Hristos vom avea dragostea Lui, care este desăvârșită și doar această dragoste alungă frica și ne va da deplină încredere în ziua aceea. (Dragostea este desăvârșită în noi, ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desăvârșit în dragoste. 1 Ioan 4:17-18) 

Dacă organizația religioasă sau adunarea (gruparea) în care ne aflăm, nu pune în aplicare planul lui Dumnezeu, dacă nu face ucenici și nu îi pune în școala lui Hristos, cu scopul să îi crească pentru a ajunge la înălțimea staturii plinătății Domnului Isus, ci se rezumă doar la obținerea mântuirii prin credința în jertfa de la cruce, această organizație nu este de la Dumnezeu; nu este Trupul lui Hristos. 

Trebuie să fugim de o asemenea organizație care promovează proiectul lui Satan cu care a înșelat lumea. 

Biserica este Trupul lui Hristos și a fost proiectată de Dumnezeu nu pentru a chema oamenii la programe religioase, ci pentru creșterea și desăvârșirea sfinților; aceasta este menirea ei. (El a dat pe unii evangheliști, pe alții păstori şi învățători, pentru desăvârșirea sfinților… până vom ajunge toți …la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Efeseni 4:11-13) 

Domnul Isus ne avertizează să cercetăm Sfânta Scriptură pentru a nu ne rătăci de la adevărul lui Dumnezeu cu privire la planul Său, plan care prevede desăvârșirea caracterului nostru. (Fiţi desăvârșiți, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Matei 5:48) 

Pentru a nu ne lăsa înșelați de Satan, trebuie să înțelegem că suntem chemați nu doar să fim iertați de păcate, ci și să creștem ca ucenici până vom ajunge la desăvârșirea cerută de statutul de frate al Domnului Isus. 

Acesta este un articol extras din broșura Transformați după chipul lui Hristos – CuvântCurat.ro – Resurse Trezire Spirituală, accesibilă gratuit online în format .pdf. 

Mergi la următorul articol Atrași mai mult de frumusețea întunericului – CuvântCurat.ro – Articole Trezire Spirituală

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Vizionări pagini site

hit counter

Copyright © 2024 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)