“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Scriptura ne spune că suntem născuți din Cuvântul lui Hristos care este viu și lucrător. (Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. 1 Petru 1:23, 25) Dacă atunci când Cuvintele lui Hristos/sămânța sunt sădite în noi, luăm decizia de ascultare/supunere, va începe viața nouă. (… primiţi cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate salva sufletele. Iacov 1:21; Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. Ioan 5:24)

„Cuvântul care s-a făcut trup” (Ioan 1:14) va veni să locuiască și să lucreze în inima noastră. (Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei. Ioan 8:31; Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi. 1 Tesaloniceni 2:13)

Duhul Sfânt se va folosi de Cuvintele Domnului și va lucra cu noi, ceea ce va face ca noua viață să crească și să rodească. (Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Ioan 14:26)

Conform Scripturii, credința reală nu poate veni dacă nu auzim Cuvântul lui Hristos. (Credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Romani 10:17)

Trebuie să cunoaștem și să înțelegem la ce suntem chemați, și deplin conștienți să ne facem bine socotelile dacă vrem să mergem pe acest drum, sau nu. (Oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu. Luca 14:33)

Dacă la auzirea Cuvântului lui Hristos, nu înțelegem la ce suntem chemați, cel rău vine și ia Cuvântul/sămânța și nașterea nu se mai poate produce. (Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine Cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Matei 13:19)

Scopul Cuvântului

Cartea Noului Legământ nu are învăţături inutile care au fost scrise doar pentru evrei, sau pentru alte timpuri. Noul Legământ conține poruncile/ învățăturile lui Hristos, fiindu-ne strict necesare pentru formarea chipului Lui în noi. (Evanghelia slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:4; Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi! Proverbe 4:4)

Fiecare învățătură are rolul ei, nici una nu poate fi dată la o parte, toate sunt la fel de importante, doar prin ele pot ajunge la desăvârșire. (… fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. Matei 5:48)

Unele sunt pentru a obține răbdare, altele pentru a obține bunătate, altele pentru a avea inimă curată, altele pentru a avea blândețe etc. Fiecare contribuie cu partea ei la formarea chipului lui Hristos în mine.

Ținta cuvintelor/învățăturilor Domnului este să fim asemenea Lui. (Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o credinţă neprefăcută. 1 Timotei 1:5; Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. 2 Ioan 1:6; Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:16)

Enumerăm câteva: să nu judeci, să nu osândești (Matei 7:1); iartă pe cel ce-ți greșește (Matei 18:21); nu te mânia (Matei 5:22); fii blând, smerit (Matei 11:29); fii îndelung răbdător (Matei 24:13); să iubești și pe dușmani (Matei 5:44); să nu te împotrivești celui ce-ți face rău; dacă îți ia cu sila, nu i le cere înapoi; celui ce-ți cere, dă-i (Matei 5:39, 42); să nu desparți ce a împreunat Dumnezeu, să nu te recăsătorești cât timp îți trăiește partenerul (Marcu 10:11); dacă ochiul te face să cazi în păcat, scoate-l (Matei 5:29); să nu strângi comori pe pământ (Matei 6:19); să nu defăimezi (Matei 18:10); să binecuvântezi (Matei 5:44); să nu folosești cuvinte nefolositoare (Matei 12:36), când dai o masă, cheamă pe săraci… (Luca 14:13); ,,Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; am fost străin, şi M-aţi primit.”

(Mat. 25:35); să faci bine celor ce te urăsc (Matei 5:44); Vom exemplifica trei învățături.

Plătirea taxelor: „Se cuvine să plătim bir (taxe) Cezarului sau nu?” Atunci El le-a zis: „Daţi, dar, Cezarului ce este al Cezarului” (Luca 20:22, 25) Această poruncă ne învață să fim supuși autorităților; să nu furăm; ne învață să ne plătim taxele când ni se prestează /prestăm un serviciu, când închiriem sau luăm cu chirie un apartament, când ne zugrăvim casa, sau când construim ceva.

Ne învață să nu ne unim cu persoane care nu își plătesc taxele/care lucrează la negru (Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el. Psalmi 50:18), să ne plătim taxele la toate veniturile salariale. (dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. 1 Corinteni 13:6)

Vorbirea de rău – Binecuvântarea: „Feriţi-vă să nu defăimaţi…” (Matei 18:10); „Adu-le aminte… să nu vorbească de rău pe nimeni.” (Tit 3:2) Așadar, ne este interzis să vorbim de rău pe orice om, fie apropiat, fie străin. Ne putem analiza: dacă suntem nemulțumiți de cineva, și-l pârâm altcuiva, atunci încă practicăm vorbirea de rău. Însă învățătura Domnului nu se sfârșește aici.

Dimpotrivă, El ne poruncește să binecuvântăm pe toți oamenii, chiar și pe dușmanii noștri! (Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă. Matei 5:44) Prin aceasta Domnul ne cere să înlocuim defăimarea cu binecuvântarea. Să ne verificăm: Binecuvântarea este modul nostru de viață?

„Binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.” (1 Petru 3:9) Am răspuns chemării Domnului, ca să fim printre cei aleși? (Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi. Matei 22:14) Sau suntem îndrăzneți și nu ne temem să vorbim de rău pe alții? (Totuşi oamenii aceştia, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail… n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară. Iuda 1:8, 9)

Această învățătură ne-a fost dată pentru a forma caracterul Lui în noi. Dacă vom vorbi de rău, fratele, vecinul, guvernul, statul,… vom continua să avem caracterul celui care lucrează astăzi în fii neascultării. Vom fi printre cei ce nu moștenesc Împărăția lui Dumnezeu. (… defăimătorii, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6:10)

Dacă suntem supuși învățăturii Domnului, atunci binecuvântăm pe toți oamenii. Atenție mare: „În ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.” (Matei 12:36, 37)

Neîmpotrivirea: „Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa.” (Luca 6:29); ,,Dacă vrea cineva să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămașa.” (Matei 5:40)

Ne putem verifica: Dacă suntem printre cei care spun că învățătura aceasta (sau poate sunt și alte învățături), este prea de tot și dacă credem că ne putem împotrivi celor ce ne fac rău, dacă credem că putem să ne judecăm pentru case, terenuri etc. atunci încă nu ne încredem în Cuvântul Lui, nici nu suntem supuși Domnului. Încă nu a început viața nouă. (Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere? Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi, şi nu mai umblau cu El. Ioan 6:60, 66)  Să fim atenți, căci mulți au căzut la acest test.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

Ghencea, sector 5, București

Telefon

0753 242 542

Despre CuvântCurat.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Vizionări pagini site

hit counter

Copyright © 2024 CuvântCurat.ro – toate drepturile rezervate

Disponibil și în / Also accessible in:

Engleză (English)      Spaniolă (Español)      Franceză (Français)      Portugheză (Português)       Germană (Deutsch)       Italiană (Italiano) 
Poloneză (Polski)      Maghiară (Magyar)